Alliansfrihet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Alliansfrihet, att stå utanför militära allianser i syfte att kunna vara neutral om kriget kommer. Sverige följde länge principen om "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig".

Alliansfrihet förväxlas ofta med neutralitet, men begreppen har olika innebörd även om de också är förknippade med varandra. Att vara alliansfri är att stå utanför militärpolitiska samarbeten av typen militärallianser. Neutralitet ett folkrättsligt begrepp som innebär att ett land inte ger militärt stöd till någon part i ett pågående krig. Ett land kan ingå i en allians med ett land men ändå välja att inte delta i en konflikt det allierade landet hamnar i med ett annat land. Man kan också delta på någons sida i en konflikt utan att det formellt finns någon allians mellan länderna.