Folkrätt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Folkrätten (efter tyska Völkerrecht[1]) är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt. Den behandlar en rättsordning mellan stater, i motsats till den rätt som gäller för medborgare inom stat.[1]

Betydelse och användning[redigera | redigera wikitext]

Folkrätten är det rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater. Internationella organisationer, till exempel Förenta nationerna, Internationella Röda Korset och Internationella domstolen i Haag, företag och enskilda individer berörs emellertid också av folkrätten.[2]

Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpligt internationellt avtal eller erkänner viss internationell sedvänja. Dessa rättsregler kallas jus cogens och omfattar bland annat förbudet mot folkmord. Det innebär att även stater som inte undertecknat 1948 års folkmordskonvention, eller ens är med i FN där de gemensamt tvingande stadgarna omfattar förbud mot folkmord, av majoriteten av världens stater anses bundna av förbudet mot folkmord i alla fall. Detta gäller trots att stater normalt sett anses vara suveräna. Regeln om staters suveränitet upphävs alltså vid de grova brott mot mänskligheten som anses omfattas av jus cogens-reglerna.

Termen "folkrätt" härstammar från romerska rättens begrepp jus gentium. Begreppet tillkom för den del av rätten som behandlade andra folk än romarna, varav namnet, och stod i motsats till jus civile, medborgarnas rätt, det vill säga människors rättigheter och skyldigheter inom staten Rom. En mer beskrivande benämning är engelskans "Public international law", alltså "Offentlig internationell rätt".

Omfattning och exempel[redigera | redigera wikitext]

Folkrättens omfattning[redigera | redigera wikitext]

Bland de områden som folkrätten omfattar kan nämnas:

Traktater inom folkrätten[redigera | redigera wikitext]

Folkrätten omfattar en mängd internationella avtal, traktater. Här listas de mer kända.

Alternativt begrepp[redigera | redigera wikitext]

Termen internationell rätt används ofta för att tydligare peka på att det handlar om reglerna mellan stater, internationella organisationer och andra internationella organ. Mer konkret handlar detta om internationell offentlig rätt (franska: droit international public), vilket tydliggör att det inte behandlar den internationella privaträtten (nationellt reglemente om tvister över statsgränser och med privaträttslig ankytning).[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] folkrätt i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 24 september 2017.
  2. ^ Nationalencyklopedin (1991). NE HF band 06. NE Nationalencyklopedin. sid. 480-482. Libris 12306119. ISBN 9789197624053 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]