Aluminiumfosfid

Från Wikipedia
Aluminiumfosfid
Kristallstruktur
Systematiskt namnAluminium(III)monofosfid
Kemisk formelAlP
Molmassa57,9552 g/mol
UtseendeGulgröna kristaller
CAS-nummer20859-73-8
SMILES[Al]#P
Egenskaper
Densitet2,85 g/cm³
Löslighet (vatten)Hydrolys
Smältpunkt2530 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

4
4
2
W
LD5011,5 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Aluminiumfosfid är ett gröngult ämne som huvudsakligen används som bekämpningsmedel mot insekter. I kontakt med vatten så bildas den mycket giftiga gasen fosfin (PH3)