Fosfin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fosfin
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn Fosfan
Övriga namn Fosfamin, Fosfortrihydrid, Fosforerat väte, vätefosfid
Kemisk formel PH3
Molmassa 33,9976 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 7803-51-2
SMILES P
Egenskaper
Densitet 1,379 g/cm³
Löslighet (vatten) 321 g/l (17 °C)
Smältpunkt -132,8 °C
Kokpunkt -87,7 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
4
2
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Fosfin (vars systematiska namn är fosfan) är en mycket giftig och brandfarlig gasformig fosforförening med den kemiska formeln PH3. Ren fosfingas är luktlös, men oftast är den förorenad av difosfin (P2H4), ett ämne som har en obehaglig lukt av fisk och vitlök.

Fosfin bildas först vid extrem anoxi och mycket låga pE-värden, då fosfat-fosfor kan reduceras till fosfin.

Fosfin ska inte förväxlas med fosgen, som också är giftig.

Fosfiner[redigera | redigera wikitext]

En klass som är relaterad till PH3 är de fosfororganiska föreningarna vanligtvis kallade "fosfiner." Dessa alkyl- och arylderivat av fosfin är analoga till aminer. Vanliga exempel inkluderar trifenylfosfin ((C6H5)3P) och BINAP; båda används som ligander i homogen katalys. Fosfiner oxideras lätt till fosfinoxider vilket exemplifieras genom direkt syntes av en fosfakrona, fosforanalogen till en azakrona, där det inte är möjligt att isolera själva fosfinmolekylerna.

Scheme 4. Phosphacrown

Väl modifierad med lämpliga substituenter som i vissa (ovanliga) diazafosfolener (reaktionsschema 3) kan polariteten av P-H-bindningen inverteras och den resulterande fosfinhydriden kan reducera en karbonylgrupp som i exemplet med bensofenon på ytterligare ett sätt.

Scheme 3. diazaphospholene phosphine hydride

Se även[redigera | redigera wikitext]

Ämnen[redigera | redigera wikitext]

Grupper[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Phosphine, 17 april 2010.