Anders Piltz

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Anders Piltz

Anders Piltz, född 7 mars 1943 i Ödeborg, Dalsland, är en svensk latinist och romersk-katolsk präst samt biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Han är tillika medlem i dominikanordens sammanslutning för sekularpräster, prästvigd 1987, professor emeritus i latin vid Lunds universitet samt författare, psalmdiktare och översättare. Han är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskapssamhälle i Uppsala och andra akademiska samfund.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Piltz är son till kyrkoherden i Svenska kyrkan Constantin Piltz och lektor Signe Piltz samt bror till konsthistorikern Elisabeth Piltz. Han studerade 1965–1974 vid Uppsala universitet och senare även vid Pontifical University of Saint Thomas Aquinas (Angelicum), Rom. För att hedra honom utgavs till hans 65-årsdag 2008 den över 700 sidor omfångsrika festskriften Förbistringar och förklaringar.

Piltz disputerade vid Uppsala universitet 1974, blev docent 1976, har undervisat vid Lunds universitet sedan 1981 och var professor i latin där 2000–2008. Universitets hemsida beskriver Piltz specialitet som latinsk textkritik och analys av medeltida teologiska och filosofiska texter, med en orientering mot idé- och vetenskapshistoria. Anders Piltz blev hedersdoktor vid teologiska faktulteten, Uppsala universitet, 2003. Han bedriver för närvarande forskning om den latinska ordbildningens mönster och de vetenskapliga terminologiernas uppkomst.

Piltz bok Medeltidens lärda värld (Stockholm: Carmina, 1978, flera senare upplagor) om studier och undervisning vid medeltida universitet och skolor blev ett standardverk för undervisning i idéhistoria, historia och filosofi vid flera svenska lärosäten. Boken blev en internationell succé och översattes till engelska och tyska.

Piltz har också varit en aktiv samhällsdebattörer och publicerat en rad böcker i religiösa och teologiska frågor, och är i egenskap av präst och kulturdebattör en ofta anlitad röst i filosofiska och idéhistoriska frågor i dagspress, tidskrifter, radio och television.

Piltz har också i böcker och artiklar i dagspress och tidskrifter tagit upp etiska frågeställningar utifrån personalistisk filosofi och kristen tradition. Som exempel kan nämnas hans böcker (Mellan ängel och best: människans värdighet och gåta i europeisk tradition, Det gråtande djuret: människans mångtydighet i europeisk tradition, Se ansiktet: tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium och Adam, var är du? Om människans hemkomst till sig själv. I sina krönikor i Göteborgs-Posten och Dagen utgår Piltz från sin övertygelse om människans värdighet som skapad varelse, att både tro och rationalitet måste underställas förnuftet och att det inte finns någon reell motsättning mellan tro och vetande. Som biskopsvikarie har han varit huvudansvarig för den nya katolska psalmboken Cecilia. Katolsk gudstjänstbok samt för den senaste upplagan av Missale, altarmässboken för det katolska stiftet (båda utkom 2013).

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

 • 1978 – Medeltidens lärda värld
 • 1991 – Mellan ängel och best: människans värdighet och gåta i europeisk tradition
 • 1993 – Katolsk tro. Kort katolsk katekes: repetition av den kristna trons grunder
 • 1995 – Som regnet och snön: ett kyrkoår
 • 1997 – Spåren i djupet: om det gudomliga ordets makt
 • 1998 – Det gråtande djuret: människans mångtydighet i europeisk tradition
 • 1999 – Se ansiktet: tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium
 • 2000 – Honung ur klippan: från bibeltext till själaspis
 • 2002 – En liten vägledning till att läsa Bibeln
 • 2002 – Morgonens nåd och nattens trofasthet: 201 andakter med bibliska meditationer
 • 2003 – Om Jesus Kristus: tio teser
 • 2005 – Tidsbilder: sextionio anteckningar
 • 2009 – Adam, var är du? Om människans hemkomst till sig själv
 • 2012 – Den signade dag. Den nordiska dagvisans ursprungsfunktion. Texter, analyser, hypoteser
 • 2013 – Som regnet och snön. Ett kyrkoår
 • 2014 – Tidebok. 114 marginalanteckningar

Priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]