Arvsskatt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Arvsskatt är skattarv. Arvsskatt finns i flera länder i Europa. Arvsskatter är vanligen utformad så att skattesatsen varierar såväl med arvets storlek (en progressiv skattesats tillämpas) som med arvtagarens släktskap eller annan koppling till den avlidne, så att makar eller barn betalar lägre skatt än mer avlägsna släktingar.[1]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Arvsskatten i Sverige avskaffades 1 januari 2005, men datumet flyttades retroaktivt till 17 december 2004. På detta sätt befriades de efterlevande efter de avlidna i jordbävningen i Indiska oceanen 2004 från arvsskatt.

Arvsskatt har ofta varit knuten till gåvoskatt för att förhindra skatteplanering där man ger sina arvingar förskott på arvet.

Arvsskatten var förut hög i Sverige. Det var upp till 70 % på större förmögenheter. Orealiserad reavinstskatt fick ej dras av och summan av dem blev nära 100 %. Det hände att arvsskatten och reavinstskatten blev större än förmögenheten om värdet sjönk mellan dödsdagen och försäljningen av aktier eller fastigheter.[2] Många äldre förmögna valde av dessa skatteskäl att flytta till annat land[3].

Familjeföretag drabbades särskilt hårt eftersom de tvingades realisera tillgångar i företaget för att betala arvsskatten. De drabbades av skatt i flera led vid en tidpunkt där det samtidigt ofta finns många andra viktiga uppgifter att hantera för att företaget ska klara ett generationsskifte. Många storföretag i Sverige köpte billigt mellanstora företag som arvingar var tvungna att sälja snabbt. Problematiken kring generationsskift i familjeföretag var den viktigaste anledningen till att arvsskatten avskaffades i Sverige.

Danmark[redigera | redigera wikitext]

I Danmark tas en arvsskatt ut under namnet boafgift, som 1995 ersatte arveafgift. Makar och registrerade partner betalar ingen boafgift. Nära släktingar betalar 15 procent på belopp över 268 900 kronor. Övriga betalar dels dessa 15 procent, och dels 25 procent på återstoden, det vill säga totalt 36,25 procent.[4]

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland tas arvsskatt ut på arv över 20 000 euro. För belopp därutöver tas en skattesats ut som varierar mellan 7 och 19 procent för makar och släktingar i rakt upp- och nedstigande led ("I skatteklassen"), och mellan 20 och 35 procent för andra arvtagare ("II skatteklassen").[5]

Norge[redigera | redigera wikitext]

I Norge har arvsskatten avskaffats från 2014.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Arfsskatt i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)
  2. ^ Riksdagens protokoll 1984/85:6
  3. ^ Henrekson, Magnus; Waldenström. Inheritance Taxation in Sweden, 1885–2004: The Role of Ideology, Family Firms and Tax Avoidance. http://www.ifn.se/publikationer/working_papers/2014/1032 
  4. ^ Borger.dk: Arveregler og afgifter, läst 2014-11-23
  5. ^ Vero skatt: Arv, läst 2014-11-23

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]