Retroaktivitet

Från Wikipedia
För Sven-Ingvars studioalbum från år 2000, se Retroaktiv (musikalbum). För TV-programmet som sändes 2004, se Retroaktivt (TV-program).

Retroaktivitet innebär giltighet även för förhållanden i det förflutna.

Termen används bland annat i lagstiftningssammanhang. Retroaktiv lagstiftning anses där som rättsvidrig eftersom den strider mot legalitetsprincipen.

Inom arbetslivet innebär retroaktiv lön en ytterligare utbetalning av lön för en tidigare period, baserad på nya avtalsförhållanden.

Inom sporten kan en retroaktiv mästare utses om den tidigare vinnaren diskvalificeras.