August Hjelt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

August Johannes Hjelt, född 29 juni 1862 i Tusby, Nyland, död 12 juli 1919 i Helsingfors, var en finländsk statistiker.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Han var son till Otto Hjelt och studerade efter avlagd filosofie kandidatexamen statistik och nationalekonomi i Frankrike och Tyskland. Han blev andre aktuarie vid Statistikcentralen 1886, filosofie licentiat 1887, aktuarie vid senatens justitieexpedition 1893, juris kandidat 1898 och direktor för Statistikcentralen 1902.

Hjelt var ledamot av flera statistiska kommittéer samt avfattade 1889 års arbetarförsäkringskommittés statistik och betänkande rörande sjuk-, begravnings- och pensionskassor samt olycksfall i arbetet. Han tillhörde Finska partiet och invaldes i den första lantdagen efter representationsreformen 1907. Vid koalitionssenatens bildande den 1 augusti 1908 utsdågs han till chef för kammarexpeditionen.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • Nils Nilsson Idman, en finsk språk- och fornforskare under förra seklet : biografisk skizz. Helsingfors. 1882. Libris länk 
 • Erik Leneqvist, en finsk präst och häfdeforskare i föregående århundradet : biografisk skizz. Helsingfors. 1886. Libris länk 
 • Några bidrag till Aurora-förbundets historia. Hfors. 1886. Libris länk 
 • Några flyktningar från finskt håll till Ryssland efter 1772 års statshvälfning. Helsingfors. 1887. Libris länk 
 • Sveriges ställning till utlandet närmast efter 1772 års statshvälfning. Helsingfors: [s.n.]. 1887. Libris länk 
 • Die Struktur der Bevölkerung Finnlands im Jahre 1880 : graphisch dargestellt. Fennia. 1 :14. [Helsinki]. 1889. Libris länk 
 • Sparverksamheten och postsparbanken. Folkupplysnings-sällskapets skrifter ; 59. Helsingfors. 1887. Libris länk 
 • Om erkebiskop Tengströms "Försök till en geografi över Finland". Fennia. 1 :2 b. [Helsinki]. 1889. Libris länk 
 • Nystads jernvägsfråga. : Ett bidrag till utredningen af Sydvestra Finlands jernvägsbehof. Helsingfors. 1891. Libris länk 
 • Sjuk-, begrafnings-och pensionskassor för arbetare och handtverkare i Finland : statistisk undersökning. Helsingfors. 1891. Libris länk 
 • Olycksfall i arbetet inom olika yrken i Finland : jämte jämförelser med olycksfallsförhållandena i Sverige, Norge och Tyskland : statistisk undersökning. Betänkande, Arbetareförsäkringskomiténs. 4. Helsingfors. 1892. Libris länk 
 • De första officiella relationerna om Svenska tabellverket åren 1749-1757 : några bidrag till den svenska-finska befolkningsstatistikens historia. Helsingfors. 1899. Libris länk 
 • Det svenska tabellverkets uppkomst, organisation och tidigare verksamhet : några minnesblad ur den svensk-finska befolkningsstatistikens historia. Helsingfors. 1900. Libris länk. http://runeberg.org/tabellverk/ 
 • Rösträtten i bondeståndet och inkomstförhållandena på landsbygden : några resultat af en statistisk undersökning enligt kejserliga senatens uppdrag utförd. Helsingfors. 1902. Libris länk 
 • Rösträttsförhållandena i borgareståndet och deras reformering. : några resultat af en statistisk undersökning enligt kejserliga senatens uppdrag utförd. Helsingfors. 1902. Libris länk 
 • Några kommentarier till förslaget om reform af den politiska rösträtten. Hfors. 1903. Libris länk 
 • Släkten Hjelt : historik : biografi : bibliografi. Helsingfors. 1903. Libris länk 
 • Den kommunala inkomstbeskattningen och inkomstförhållandena i Finland = Imposition communale et revenus en Finlande : statistisk undersökning. Helsingfors. 1904-1905. Libris länk 
 • Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904-06. Meddelanden, Statiska, utg. af Statistiska centralbyrån i Finland. 1,3,6. 1906-08. Helsingfors. 1906-1908. Libris länk 

Källor[redigera | redigera wikitext]