Avgudadyrkan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avgudadyrkan, även ibland kallat idolatri, är en form av synd, främst inom monoteistiska religioner. Själva existensen av begreppet förutsätter att det finns en enda, sann gud, och att denne gud förväntar sig folkets tillbedjan och dyrkan, men att folket i stället väljer att tillbe andra gudar, avgudar, vilka antas vara verkliga eller inbillade, eller helt enkelt att folket ägnar för mycket av sin tid och uppmärksamhet åt annat än att dyrka sin gud.

Ett exempel på avgudadyrkan inom kristendomen är berättelsen om guldkalven i Andra Mosebok kapitel 32. Berättelsen om Mose och guldkalven återkommer inom islam i Koranen, sura 20:85-97.

Inom islam kallas tron på flera gudar shirk och är den enda synd för vilken förlåtelse ej gives. För det mesta förekommer shirk i dyrkan genom att dyrka någon annan än Gud med Honom, eller tillägna honom någon form av dyrkan, som till exempel att förrätta offer, ge löften, fruktan, hopp och kärlek. "Gud utestänger den från Paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För syndare finns inga hjälpare." (Koranen 5:72), "Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill allting annat förutom det." (Koranen 4:48), "Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du sätter medhjälpare vid Guds sida skall allt vad du har åstadkommit gå om intet." (Koranen 39:65).

Se även[redigera | redigera wikitext]