Axplock från Bahá'u'lláhs Skrifter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter är en sammanställning av skrifter författade av bahá'í-trons grundare Bahá'u'lláh från 1852 och 40 år framåt. Det är Bahá'u'lláhs sondotterson Shoghi Effendi, trons överhuvud 1921 – 1957, som gjort urvalet och översatt texterna från arabiska och persiska till engelska. Axplock från Bahá'u'lláhs Skrifter publicerades för första gången år 1935, och det har sedan översatts till många språk.

Bahá'í
Bahai star.svg
Centrala gestalter
Bahá'u'lláh
Báb · 'Abdu'l-Bahá
Heliga skrifter
Kitáb-i-Aqdas · Kitáb-i-Íqán
Axplock från B:s skrifter
Förborgade Ord · Sju Dalar
Lista över Bahá'u'lláhs skrifter
Övrig central litteratur
B. och Den Nya Tidsåldern
Civilisationens Förnyelse
Kallelse Till Nationerna
Anföranden I Paris
Some Answered Questions
Institutioner
Beskyddarinstitutionen
Universella Rättvisans Hus
Nationella Andliga Råd
Lokala Andliga Råd
Tillbedjans Hus
Fester och helgdagar
Dagarna i Ridván · Naw-Rúz
Nittondedagsfesterna
Bábs deklaration
Bahá'u'lláhs bortgång
Bábs martyrskap
Bábs födelse
Bahá'u'lláhs födelse
Förbundets dag
Bahais historia
Bahá'ís historia · Bábísm
Guds Saks Händer
Den Levandes Bokstäver
Bahá'u'lláhs Apostlar
Utmärkande personer
Shoghi Effendi
Martha Root · Táhirih
Fariborz Sahba
George Townshend
David Hofman
Övrigt
Bahá'í-kalendern
Pilgrimsfärden
Religiösa lagar
Bahá'í och Kristus
Bahá'í och Buddha
Bahá'í och Muhammed
Religiösa symboler

Axplock består av

ett urval av de mest karaktäristiska och hittills opublicerade texterna bland dem som inryms i de omistliga verk som omfattas av Bahá'u'lláhs uppenbarelse , skrev Shoghi Effendi om den färdiga sammanställningen.[1]

Den 276 sidor långa svenska upplagan av Axplock från Bahá'u'lláhs Skrifter, som utgavs 1978, är indelad i 165 kortare avsnitt som är numrerade men saknar namn.[2] Boken brukar emellertid indelas i fem delar:

 • Guds dag" (avsnitten 1-18)
 • Gudsmanifestationen (avsnitten 19-69)
 • Själen och dess odödlighet (avsnitten 70-99)
 • Världsordningen och Den större freden (avsnitten 100-121)
 • Den enskildes skyldigheter och livets andliga betydelse (avsnitten 122-166)

Ett omfattande rekonstruktionsarbete har genomförts så att de olika textavsnitten numera kan knytas till Bahá'u'lláhs originalverk i den s.k. Leidens lista.

Några av de verk som helt eller delvis inkluderats i Axplock från Bahá'u'lláhs Skrifter är:

Texter som återfinns i Axplock från Bahá'u'lláhs Skrifter har publicerats i ett mer utvecklat sammanhang i följande sammanställningar:

Beroende på sitt breda innehåll är Axplock ett av de första verken av Bahá'u'lláh som människor läser. Rúḥíyyih Rabbání, Shoghi Effendis änka, kallar det "en storslagen gåva" till de bahá'í-troende i väst. Drottning Maria av Rumänien skrev om budskapet i Axplock att

Till och med tvivlaren kommer att bli varse den mäktiga styrkan i det, om de bara läser det i ensamhet och ger sin själ tid att uppfyllas. [6].

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Shoghi Effendi, citerad i Rúḥíyyih Rabbánís, The Guardian of the Bahá'í Faith . London: Bahá'í Publishing Trust, 1988, s 93.
 2. ^ Nationella andliga rådet för Sveriges bahá'íer. Axplock från Bahá'u'lláhs Skrifter. Översättning av Shoghi Effendis Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh. Bahá'í-förlaget AB 1978.
 3. ^ Nationella andliga rådet för Sveriges bahá'íer. Bahá'u'lláhs förborgade ord. Översättning av den engelska utgåvan, The Hidden Words of Bahá'u'lláh (översatt från arabiska och persiska av Shoghi Effendi). Bahá'í-förlaget AB 1991.
 4. ^ Nationella andliga rådet för Sveriges bahá'íer. Kitáb-i-Iqán (Visshetens Bok) Översättning av Shoghi Effendis engelska utgåva. Stockholm: Bahá'í-förlaget, AB 2002.
 5. ^ Tablet i bahá'í-sammanhang är en kortare religiös skrift, ofta argumenterande eller utredande samt adresserad till en bestämd person men i form av ett öppet brev. De närmaste svenska översättningarna är epistel eller not (som i en diplomatisk not). Kitáb-i-Aqdas skrevs 1873, så epistlarna efter Kitáb-i-Aqdas har skrivits från 1873 fram till Bahá'u'lláhs bortgång1892.
 6. ^ Citaten från Rúḥíyyih Rabbání och drottning Maria kommer från Rúḥíyyih Rabbání, The Guardian of the Bahá'í Faith, , s 93.