Bastubacken, Västerås kommun

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bastubacken
Gravfält
Land Sverige
Landskap Västmanland
Län Västmanland
Kommun Västerås
Socken Tortuna
Koordinater 59°40′19″N 16°44′45″E / 59.67196°N 16.74570°Ö / 59.67196; 16.74570
Kulturmärkning
Övrig kulturhistorisk lämning
 - FMIS beteckn Tortuna 73:4
Information från FMIS.


Bastubacken är ett gravfält i Tortuna socken i Västmanland.[1] I samband med byggnationen av Mälarbanan undersöktes här åren 1993-94 71 gravar från äldre romersk järnålder, ca 1-150 e.Kr.[2] På platsen fanns tre sedan tidigare kända gravar (runda stensättningar) på en mindre åkerholme söder om järnvägen. Vid de arkeologiska utredningarna och förundersökningarna konstaterades att det fanns överplöjda gravar i åkermarken på järnvägens norra sida. Efter att ploglagret banats av påträffades 30 skelettgravar och 41 brandgravar inom arbetsytan. I några av brandgravarna hittades kremerade rester efter mer än en individ. Det totala antalet gravlagda i de undersökta gravarna uppgår därför till 81.

Skelettgravar[redigera | redigera wikitext]

De flesta av skeletten låg i utsträckt ryggläge med raka armar utmed kroppens sidor i nord-sydlig riktning med skallen i norr.[3] I flera fall låg de i vällagda stenkistor av kantställda stenblock med lock av sten. I en grav hade man återanvänt ett skålgropsblock från bronsåldern. Tre av skelettgravarna uppvisade spår efter att ha blivit plundrade under förhistorisk tid.

Brandgravar[redigera | redigera wikitext]

Brandgravarna bestod av mindre gropar i vilka de kremerade benen hade deponerats. I vissa fall hade benen samlats i en benbehållare, i andra fall låg de spridda i gropens fyllning.

Barngravar[redigera | redigera wikitext]

Ett förhållandevist stort antal barn hade gravlagts på Bastubacken. Av de 81 individer som identifierades var inte mindre än 26 barn. Nio av dem återfanns i brandgravar tillsammans med en vuxen person, i ett fall fanns två barn tillsammans med en vuxen individ. Gravgåvor var mindre vanligt förekommande i barngravarna.

Föremålen i gravarna[redigera | redigera wikitext]

Vid undersökningen hittades bland annat fem fibulor, sju remsöljor, tre par sporrar[4], två svärd, två lansspetsar, en sköldbuckla, femton knivar, fjorton kammar samt rester efter keramikkärl och hartstätade svepaskar.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Wikborg, J. 1996. Bastubacken - ett gravfält från äldre romersk järnålder. Årsskrift / Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum 73, s7-33.
  2. ^ Wikborg, J. (red) 1996. Bastubacken - ett gravfält från äldre romersk järnålder. RAÄ 73, Tortuna socken, Västmanland. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB. Uppsala 1996. ISSN 0284-9275
  3. ^ Wikborg, J. 1996. Skelettgravarna på Bastubacken. Skelettgravskicket i Mälardalen under romersk järnålder. Tor, tidskrift för nordisk fornkunskap / Societas archaeologica Upsaliensis 28, s105-151.
  4. ^ Wikborg, J. 1997. Sporrar från äldre järnålder i Västmanland, Södermanland och Uppland. Tor, tidskrift för nordisk fornkunskap / Societas archaeologica Upsaliensis 29, s199-239.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]