Bolos av Mendes

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Bolos av Mendes var en tidig grekisk alkemist som förmodligen är mannen bakom Pseudo-Demokritos skrift Physica et Mystica. Detta verk behandlar rödfärgning, chrysopoeia och konsten att göra silver. Förutom ett par mystiska böner innehåller boken i första hand recept på olika metoder för att färga metaller genom till exempel förgyllning eller blekning. Ett sådant recept kan se ut så här:

"Man utsläcker kvicksilver genom att kombinera det med en annan metall, eller genom att förena det med svavel eller arseniksulfid, eller genom att sammanföra det med vissa jordaktiga fasta ämnen. Man utbreder denna smet på koppar för att bleka det. Genom att tillägga elektrum eller guld i pulverform, får man en metall som är guldfärgad. Alternativt bleker man koppar med arseniksammansättningar eller sönderdelad cinnober."

Bolos av Mendes skrifter representerar, tillsammans med den s.k. Leyden-papyrusen, den allra tidigaste alkemin, som var helt och hållet praktiskt inriktad. Först med Zosimos av Panopolis får alkemin en verkligt mystisk inriktning.

Skrifter av Bolos av Mendes finns utgivna i Marcellin Berthelots Collection des Anciens Alchimistes Grecs.