Bonde (schack)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Schackpjäser
Chess kdt45.svg Kung Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Dam Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Torn Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Löpare Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Springare Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Bonde Chess plt45.svg
Relativa värden
Bonde
Bondens möjliga förflyttningar från rutorna e7, b4 och f2
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} white circle{{{square}}} cross{{{square}}} white circle{{{square}}} __{{{square}}} __8
7{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} white pawn{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __7
6{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __6
5{{{square}}} white circle{{{square}}} cross{{{square}}} white circle{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __5
4{{{square}}} __{{{square}}} white pawn{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} cross{{{square}}} __{{{square}}} __4
3{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} white circle{{{square}}} cross{{{square}}} white circle{{{square}}} __3
2{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} white pawn{{{square}}} __{{{square}}} __2
1{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __{{{square}}} __1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg

Bonden är en av de sex schackpjäserna.

Vid ett schackpartis början har de två spelarna åtta bönder vardera, placerade i den näst bakersta raden framför de övriga pjäserna. Bonden kan i ett drag bara röra sig ett steg framåt, det vill säga i riktning mot motståndarens hemrad, och får inte slå ut en motståndarpjäs i den riktningen. I första draget kan den gå två steg om inget blockerar dess väg. För att slå en motståndare måste den slå ett steg diagonalt framåt. Bonden kan dessutom slå enligt specialdraget en passant. När en bonde når sista raden promoveras den till en valfri av de övriga pjäserna, utom kungen.

Om två bönder finns på samma linje, det vill säga framför varandra, kallas de för dubbelbönder. Om tre bönder finns på samma linje kallas de för trippelbönder. Förekomsten av trippelbönder är dock mycket sällsynt. Isolerade bönder är ensamma bönder som inte har några grannbönder på de närliggande filerna. Isolerade bönder kan alltså inte bli garderade av andra bönder. Isolerade dubbelbönder eller trippelbönder är två eller tre bönder på samma linje som inte har några grannbönder på närliggande filer.

Fria bönder är bönder på halvöppna linjer där motståndaren inte har några bönder på närliggande linjer. Fria bönder kan alltså promovera fritt utan att kunna bli slagna av motståndarens bönder. Basbönder är de mest bakre bönderna i en bondekedja. Medan dessa bönder är viktiga för att gardera andra bönder, är de mycket svaga, eftersom de själva är ogarderade. Basbönder är speciellt svaga på öppna linjer, eftersom tunga pjäser (torn och dam) kan via den öppna linjen sätta tryck på den svaga punkten. Det förekommer att schackspelare ställer upp båda tornen samt damen på samma linje för att sätta press på en viss ruta.

Kantbönder kallas bönder som ligger på brädets yttre filer (a och h). I bondeslutspel, kung och bonde mot ensam kung, är ställningen lika om spelaren med bonden endast har en kantbonde, eftersom en sådan inte kan promovera om motståndarens kung hinner ställa sig i hörnet. Även en felfärgad löpare, det vill säga en löpare på motsatt färgade rutor till promoveringsrutan, kan inte hjälpa till.

Även bönder kan göra gafflar. Det är dock vanligast att springaren gör detta, eftersom den kan hoppa över pjäser samt har ett mindre tydligt rörelsemönster.

Bönder som blockerar spelarens egna pjäser anses vara en stor svaghet. En dålig löpare är en löpare som befinner sig på samma fältfärg som de egna bönderna i centrum.