Schacktermer

Från Wikipedia
Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Schacktermer avser termer som används i brädspelet schack.

A[redigera | redigera wikitext]

Analys[redigera | redigera wikitext]

För andra betydelser, se Analys.

En analys är en retrospektiv studie av en position som avser att påvisa de bästa spelmöjligheterna för båda sidor.

Angrepp[redigera | redigera wikitext]

Angrepp, anfall eller attack avser aktivt spel. Motsatsen är försvar.

Avbrutet parti[redigera | redigera wikitext]

Ett avbrutet parti är ett parti där spelet tillfälligt avslutats för att återupptas vid ett senare tillfälle. Innan datorernas intåg var det vanligt att partier i turneringar gick till avbrott efter ett antal timmars spel. Spelarna kunde då ha ett eller flera hängpartier att spela klart senare. När ett parti avbryts så förseglar en av spelarna sitt sista drag, och det draget utförs inte på brädet förrän partiet återupptas.

B[redigera | redigera wikitext]

Batteri[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
a8 svart torn
b8 svart springare
d8 svart drottning
e8 svart kung
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart löpare
h7 svart bonde
d6 svart bonde
f6 svart springare
g6 svart bonde
f4 vit bonde
c3 vit springare
d3 vit bonde
e3 vit torn
f3 vit springare
g3 vit bonde
a2 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
e2 vit drottning
g2 vit löpare
h2 vit bonde
c1 vit kung
e1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Ett batteri bestående av två torn och en dam
För andra betydelser, se Batteri (olika betydelser).

Ett batteri är två eller flera pjäser på samma linje eller diagonal. Ett batteri på en linje består vanligen av torn och ibland även dam, medan ett batteri på en diagonal vanligen består av löpare och dam.

Bondemarsch[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
a8 svart torn
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
b6 svart löpare
c6 svart springare
f6 svart springare
e5 vit bonde
c4 vit löpare
d4 vit bonde
f3 vit springare
a2 vit bonde
b2 vit bonde
f2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bondemarsch i italienskt parti

En bondemarsch, eller bondestorm, innebär att flera bönder snabbt marscherar mot motståndarens försvarare.

C[redigera | redigera wikitext]

Centralisering[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
a8 svart torn
d8 svart drottning
g8 svart kung
b7 svart bonde
f7 svart torn
h7 svart springare
a6 svart springare
g6 svart bonde
c5 vit bonde
d5 vit springare
e5 vit springare
f5 svart bonde
a4 svart bonde
c4 vit löpare
d4 vit löpare
e4 vit bonde
h4 svart bonde
a3 vit bonde
g3 svart bonde
b2 vit torn
h2 vit bonde
d1 vit drottning
g1 vit kung
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Tydlig centralisering

Centralisering innebär att flytta en pjäs mot centrum. Vissa pjäser, framför allt springarna och damen, medverkar mer i spelet när de befinner sig i centrum. I slutspelet vill man även centralisera kungen.

Centrum[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
d5 svart kryss
e5 svart kryss
d4 svart kryss
e4 svart kryss
a2 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
d2 vit bonde
e2 vit bonde
f2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Centrumrutorna är markerade med ett "X"
För andra betydelser, se Centrum.

Centrum är de fyra mittersta rutorna på schackbrädet. Centrum kan vara slutet eller öppet.

D[redigera | redigera wikitext]

Damflygel[redigera | redigera wikitext]

Damflygeln avser linjerna a, b och c på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller kungsflygeln.

Drag[redigera | redigera wikitext]

Ett drag betyder att en pjäs flyttas. Ibland innebär termen att både vit och svart har utfört var sitt drag. Det finns två mer specifika termer:

  • Heldrag, som betecknar att både vit och svart utfört var sitt drag. Denna term är ovanlig.
  • Halvdrag, som betecknar ett drag av antingen vit eller svart. Denna term används främst inom schackprogram och motsvaras av engelskans ply.

Diagonal[redigera | redigera wikitext]

En diagonal är en rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor som löper snett över brädet. Diagonalerna som går från ett hörn till det motstående hörnet kallas de långa diagonalerna.

Dubbelbonde[redigera | redigera wikitext]

En dubbelbonde är två bönder av samma färg på samma linje. Det är ofta en svaghet i bondeställningen eftersom bönderna inte kan försvara varandra. Det kan också uppstå ett hål framför bönderna.

E[redigera | redigera wikitext]

En passant

F[redigera | redigera wikitext]

Fil[redigera | redigera wikitext]

För schacktermen fil, se Linje. För andra betydelser, se Fil.

FM[redigera | redigera wikitext]

FM, eller FIDE-mästare, är en schacktitel under IM.

Fält[redigera | redigera wikitext]

Ett schackbräde består av 64 fält (eller rutor), varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 fält på varje linje och 8 fält på varje rad.

Fördel[redigera | redigera wikitext]

För huvudbegreppet inom handelsteori, se Komparativa fördelar.

En spelare har en fördel då dennes pjäsuppställning på något sätt är bättre än sin motståndares motsvarighet. Detta innebär att en av sidorna har en viss överlägsenhet gentemot den andra. En fördel kan både vara materiell och positionell. Positionella fördelar kan i sin tur delas upp i temporära dynamiska fördelar (såsom större pjäsaktivitet) samt permanenta statiska fördelar (såsom färre bondeöar).

Förgåva[redigera | redigera wikitext]

Det då en schackspelare ger sin motståndare en fördel genom att redan före ett schackpartis början ta bort en eller flera av sina schackpjäser; vanligtvis som en sorts handikapp för att utjämna skillnader i färdighet mellan de båda tävlande. Numera används i stället vanligtvis olika former av tidshandikapp, med hjälp av schackklocka.

Förhand[redigera | redigera wikitext]

Att spela en öppning i förhand innebär att vit gör de drag som svart gör i motsvarande öppning med omvända färger. Exempel: 1.e4 c5 är sicilianskt parti medan 1.c4 e5 är sicilianskt i förhand (en variant av engelskt parti). De strategiska planerna är ungefär desamma men eftersom vi drar först och har ett extra tempo kan han ofta spela mer aktivt än svart gör med omvända färger.

Förseglingsdrag[redigera | redigera wikitext]

Förseglingskuvertet från ett avbrutet parti mellan Jefim Geller och Bent Larsen i mars 1966

Ett förseglingsdrag är ett drag som görs i samband med att ett parti avbryts. Spelaren som ska försegla sitt drag skriver ner det, utan att utföra det på brädet och utan att motståndaren ser det. Draget läggs sen i ett kuvert som ges till domaren. När spelet återupptas öppnar domaren kuvertet och draget utförs på brädet.

Försvar[redigera | redigera wikitext]

Försvar avser passivt spel. En öppning vald av svart kallas vanligtvis för ett försvar. Motsatsen är angrepp.

G[redigera | redigera wikitext]

GM[redigera | redigera wikitext]

GM, eller stormästare, är en schacktitel ovanför IM.

GABIÖ[redigera | redigera wikitext]

Akronym för de fem standardtaktikerna i schack, dvs Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning. Används främst inom svenskt nybörjarschack.

H[redigera | redigera wikitext]

Halvdrag[redigera | redigera wikitext]

Se Drag.

Heldrag[redigera | redigera wikitext]

Se Drag.

Hål[redigera | redigera wikitext]

Ett hål i bondeställningen är ett fält som inte kan försvaras av en bonde. Det är en svaghet i bondeställningen eftersom motståndaren kan placera till exempel en springare där som blir svår att driva bort. Se Bondestruktur.

Hängparti[redigera | redigera wikitext]

Ett hängparti är ett avbrutet parti som ska spelas klart vid en senare tidpunkt.

I[redigera | redigera wikitext]

IM[redigera | redigera wikitext]

IM, eller internationell mästare, är en schacktitel under GM men ovanför FM.

Interzonturnering[redigera | redigera wikitext]

Interzonturneringar spelades tidigare som en del av processen för att utse en utmanare om VM-titeln. De bästa i interzonturneringarna gick vidare till en kandidatturnering. FIDE arrangerade interzonturneringar mellan 1948 och 1993.

Isolerad bonde[redigera | redigera wikitext]

En isolerad bonde saknar bönder av samma färg på angränsande linjer och kan därför inte garderas av andra bönder.

J[redigera | redigera wikitext]

J'adoube

J'adoube är ett uttryck som används när en spelare vill rätta en pjäs på spelplanen utan att bli bunden av regeln att vidrörd pjäs skall flyttas.

K[redigera | redigera wikitext]

Kandidatturnering[redigera | redigera wikitext]

Kandidatturneringen är en schackturnering för att utse utmanaren till VM-titeln. Vinnaren av kandidatturneringen får möta den regerande världsmästaren i en VM-match. FIDE har arrangerat kandidatturneringar sedan 1950. Under perioden 1965 till 1993 spelades i stället kandidatmatcher (utslagsmatcher) för att utse utmanaren.

Kolumn[redigera | redigera wikitext]

För schacktermen kolumn, se Linje.

Kompensation[redigera | redigera wikitext]

Kompensation, eller komp, är möjlig ersättning för frivilligt offrat material (såsom en bonde eller kvalitet) eller frivillig skapelse av andra svagheter i sin egen position (såsom dubbelbönder eller isolerade bönder). Syftet med dessa uppoffringar är att eventuellt skapa en bättre fördel för sig själv än motståndarens. En spelare kan exempelvis erhålla positionell kompensation i form av en halvöppen linje för en offrad bonde.

Kungsflygel[redigera | redigera wikitext]

Kungsflygeln avser linjerna f, g och h på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller damflygeln.

Kvalitet[redigera | redigera wikitext]

För ett värde eller unikhet, se Kvalitet.

Att vinna kvalitet innebär en vinst av ett mot torn mot en lätt pjäs (springare eller löpare).

L[redigera | redigera wikitext]

Linje[redigera | redigera wikitext]

Ett schackdiagram med f-linjen markerad med röd ram

Linjer är de åtta vertikala kolumnerna av rutorschackbrädet, bokstaverade från a till och med h.

Låst centrum[redigera | redigera wikitext]

Se "Slutet centrum".

Lätt pjäs[redigera | redigera wikitext]

Löpare och springare kallas för lätta pjäser.

M[redigera | redigera wikitext]

Maroczy-uppställningen[redigera | redigera wikitext]

Maroczy-uppställningen är en bondestruktur i centrum som karaktäriseras av vita bönder på c4 och e4. Se Bondestruktur.

N[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven N.

O[redigera | redigera wikitext]

Opposition[redigera | redigera wikitext]

Opposition är en spelställning i schack där de båda kungarna står mitt emot varandra på samma rad eller linje åtskilda av ett fält. Den som inte är vid draget i en sån ställning sägs ha opposition vilket är en fördel i slutspel eftersom motståndarens kung måste vika åt sidan och man kan rycka fram med sin egen kung. Om kungarna står längre ifrån varandra på samma rad eller linje, åtskilda av ett udda antal fält, sägs den som inte är vid draget ha fjärropposition. Det är också en fördel eftersom man från en sån ställning kan tvinga till sig direkt opposition när kungarna avancerar. På samma sätt har man diagonalopposition när kungarna står på samma diagonal med ett udda antal fält mellan sig. Opposition är ett viktigt begrepp i bondeslutspel där det ofta är nödvändigt att ha opposition för att kunna vinna.

P[redigera | redigera wikitext]

Parti[redigera | redigera wikitext]

Ett parti är en spelomgång, som endast består av en spelad omgång.

En schackturnering kan exempelvis bestå av flera partier. En partivinst ger vanligtvis 1 poäng, oavgjort ½ poäng och en förlust 0 poäng. Vinnaren av turneringen blir då den som fått störst sammanlagd poängsumma. I andra fall kan ett parti vara en del av en match mellan två schackspelare.

Patt[redigera | redigera wikitext]

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet. Patt blir därmed ibland en räddning för en spelare som håller på att förlora ett parti.

Plan[redigera | redigera wikitext]

En plan är en väl övervägd ordning av operationer som syftat till att uppnå ett konkret mål, som tar hänsyn till situationen på schackbrädet och är ständigt uppdaterad av motståndarens handlingar. Schackspelare strävar i sina planer efter att utnyttja sina egna fördelar för den aktuella positionen samtidigt som de försöker marginalisera motståndarens fördelar. "Även en dålig plan är bättre än ingen plan alls".

En position har följande element:

  1. Kungens säkerhet
  2. Materialbalans
  3. Eventuella kombinationer
  4. Område och centrum
  5. Pjäsplacering och mobilitet
  6. Bondestruktur
  7. Kontroll över viktiga linjer eller rutor

Premove[redigera | redigera wikitext]

Ett premove, eller bokstavligt översatt ett fördrag, är i Internetsammanhang ett drag som spelas i förväg. Detta sker när en spelare genom sin schackklient fastslår vilket drag som ska spelas innan motståndaren har gjort sitt. Premove är en engelsk schackterm som saknar en svensk översättning.

Protokoll[redigera | redigera wikitext]

Ett protokoll, eller partiprotokoll, innehåller nedtecknad beskrivning av ett parti. Vanliga matchfakta som skrivs ned är exempelvis tävling, serie, division, rond, bord, spelplats, speldatum, vits respektive svarts namn, klubb och rating samt dragserie. Även de spelade dragen och partiets resultat antecknas under spelets gång.

Q[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Q.

R[redigera | redigera wikitext]

Rad[redigera | redigera wikitext]

Ett schackdiagram med tredje raden markerad med röd ram

Rader är de åtta horisontella raderna av rutorschackbrädet, numrerade från 1 till och med 8.

Remi[redigera | redigera wikitext]

Remi innebär att ett schackparti slutat oavgjort.

Ruta[redigera | redigera wikitext]

Ej att förväxla med Schackrutor (bakverk).

Se Fält.

S[redigera | redigera wikitext]

Sekundant[redigera | redigera wikitext]

En sekundant assisterar en spelare under en match eller turnering. Vid viktiga matcher eller turneringar är det vanligt att elitspelare har en eller flera medhjälpare som arbetar med förberedelser inför kommande partier.

Slutet centrum[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
f7 svart bonde
h7 svart bonde
d6 svart bonde
g6 svart bonde
d5 vit bonde
e5 svart bonde
e4 vit bonde
a3 vit bonde
f3 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Slutet centrum

Ett slutet eller låst centrum har bondekedjor i centrum. Se Bondestruktur.

Svartfältslöpare[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
d8 svart cirkel
h8 svart cirkel
a7 svart cirkel
e7 svart cirkel
g7 svart cirkel
b6 svart cirkel
f6 vit löpare
c5 svart cirkel
e5 svart cirkel
g5 svart cirkel
d4 svart löpare
h4 svart cirkel
c3 svart cirkel
e3 svart cirkel
b2 svart cirkel
f2 svart cirkel
a1 svart cirkel
g1 svart cirkel
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Exempel på möjliga förflyttningar för svartfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets mörka fält kallas svartfältslöpare.

T[redigera | redigera wikitext]

Terrängfördel[redigera | redigera wikitext]

Om den ene spelaren har mer plats för att manövrera med sina pjäser än motståndaren så sägs spelaren ha en terrängfördel.

Testamentsbonde[redigera | redigera wikitext]

En testamentsbonde är en bonde på b2 eller b7. Dessa bönder kan ibland erövras med damen men det är inte riskfritt att göra det. Namnet kommer från en historia om en far som testamenterade sin förmögenhet till sin son med villkoret att han aldrig fick slå på b2. På engelska kallas detta en poisoned pawn.

Tillbehör[redigera | redigera wikitext]

Saker som tillhör schack och/eller användas när man spelar schack (t.ex. schackbräde, schackklocka och schackpjäser).

Tung pjäs[redigera | redigera wikitext]

Torn och damer kallas för tunga pjäser.

U[redigera | redigera wikitext]

Utvecklingsförsprång[redigera | redigera wikitext]

Om den ene spelaren får ut sina pjäser så att de kommer i spel snabbare än motståndarens pjäser så sägs spelaren ha ett utvecklingsförsprång.

V[redigera | redigera wikitext]

Vitfältslöpare[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
c8 vit cirkel
d7 vit cirkel
h7 vit cirkel
a6 vit cirkel
e6 vit cirkel
g6 vit cirkel
b5 vit cirkel
f5 vit löpare
c4 vit cirkel
e4 vit cirkel
g4 vit cirkel
d3 svart löpare
h3 vit cirkel
c2 vit cirkel
e2 vit cirkel
b1 vit cirkel
f1 vit cirkel
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Exempel på möjliga förflyttningar för vitfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets ljusa fält kallas vitfältslöpare.

Väntedrag[redigera | redigera wikitext]

Ett väntedrag är ett passivt men ofarligt drag, som spelas i väntan på ett initiativ från motståndaren.

W[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven W.

X[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven X.

Y[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Y.

Z[redigera | redigera wikitext]

Zonturnering[redigera | redigera wikitext]

Zonturneringar spelades tidigare som en del av processen för att utse en utmanare om VM-titeln. De bästa i zonturneringarna gick vidare till en interzonturnering. För de större länderna fungerade de nationella mästerskapen som zonturneringar. Mindre länder grupperades i zoner. Exempelvis fanns 1963 nio zoner: 1. Västeuropa, 2. Centraleuropa, 3. Östeuropa, 4. Sovjetunionen, 5. USA, 6. Kanada, 7. Centralamerika, 8. Sydamerika och 9. Asien.

Å[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Å.

Ä[redigera | redigera wikitext]

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Ä.

Ö[redigera | redigera wikitext]

Öppet centrum[redigera | redigera wikitext]

abcdefgh
8
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
f7 svart bonde
h7 svart bonde
g6 svart bonde
a3 vit bonde
f3 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Öppet centrum

Ett öppet centrum har inga bondekedjor i centrum. Se Bondestruktur.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]