Bonnie++

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bonnie++
UtvecklareRussell Coker
Först släppt1999-09-09
Senaste utgåva1.03e
(2008-12-09)
Senaste betautgåva1.96
(2009-07-03)
Skriven iC++
OperativsystemUnix och Unixliknande
TypBenchmarking
LicensGPL 2
Webbplatswww.coker.com.au/bonnie++

Bonnie++ är ett verktyg för prestandatest av hårddiskar och filsystem. De två plusen på slutet kommer sig av att bonnie++ är en reimplementation i C++ av Tim Brays program ”Bonnie”.

Testoperationer
 • Sekventiell skrivning och läsning, både blockvis och bytevis
 • Slumpvis skrivning och läsning, både blockvis och bytevis
 • Metaoperationer som att skapa och radera filer och kataloger

Resultatet visas som en ASCII-tabell med dataflödet i kilobyte per sekund, antal sökningar per sekund och antal metaoperationer per sekund. I betaversionen visas också latensen.

Exempel på utdata. Filsystemet är ext4 på en RAID5-array om fyra diskar.

Version 1.96     ------Sequential Output------- --Sequential Input-- --Random-
Concurrency  1    -Per Chr- --Block--- -Rewrite- -Per Chr- --Block--- --Seeks--
Machine    Size  K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
localhost   15720M 779  96 103178 9  78934 8  3969 96 323041 11 644.2 7
Latency        13834us  701ms   227ms   28637us  65919us  84964us
Version 1.96     ------Sequential Create------- --------Random Create--------
localhost       --Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
       files  /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
       16   21576 23  ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ +++
Latency        97us    538us   409us   87us   20us   36us