Buten

Från Wikipedia
Buten
Systematiskt namn Buten
Övriga namn Butylen
Kemisk formel C4H8
Molmassa 56,1063
Utseende Färglös gas
CAS-nummer
1-buten: 106-98-9
(Z)but-2-en: 590-18-1
(E)but-2-en: 624-64-6
isobutylen: 115-11-7
SMILES
1-buten: C=CCC
2-buten: C(=CC)C
isobutylen: CC(=C)C
Egenskaper
Densitet Gas: 2,594 kg/m³
Vätska: 0,626 g/cm³
Löslighet (vatten) Olöslig
Smältpunkt
1-buten: -185,3 °C
(Z)but-2-en: -138,9 °C
(E)but-2-en: -105,5 °C
isobutylen: -140,4 °C
Kokpunkt
1-buten: -6,26 °C
(Z)but-2-en:  3,72 °C
(E)but-2-en:  0,88 °C
isobutylen: -6,9 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

4
1
0

Buten eller butylen betecknar kolväten med summaformeln C4H8, som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener.

Isomerer[redigera | redigera wikitext]

Buten finns i fyra isomerer; 1-buten, cis-2-buten, trans-2-buten och isobutylen (2-metylpropen). Den vanligast förekommande isomeren är trans-2-buten, eftersom den är minst reaktiv av de fyra.

1-buten cis-2-buten trans-2-buten isobutylen

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Buten är en färglös gas, men den kan göras flytande genom att kylas ner eller komprimeras. I gasform har den en kännetecknande lukt och är mycket brandfarlig. På grund av dubbelbindningen kan buten reagera med sig själv eller andra alkener och bilda polymerer.

Se även[redigera | redigera wikitext]