Caesars forum

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Caesars forum idag. I mitten tre rekonstruerade kolonner från Venus Genetrix tempel.

Caesars forum började anläggas av Julius Caesar 51 f.Kr. i direkt anslutning till den nybyggda Curian och fullbordades av Augustus 29 f.Kr.

Det består av en rektangulär öppen plats omgiven av en portik med dubbla rader av kolonner. Ingången var från kortsidan mot Argiletum, gatan som förband Forum Romanum med det tätbefolkade området Subura och med patricierkvarteren på Esquilinen. På den motsatta kortsidan reste sig ett tempel dedicerat åt Venus Genetrix, d.v.s. stammodern; den juliska ätten ansåg sig härstamma från Venus, Aeneas mor.

Affärslokaler var infogade på långsidan mot Capitolium, där Clivus Argentarius ("bankirgatan") passerade. De tre uppresta korintiska kolonnerna är från templets ombyggnad 113 e.Kr., när arbetena med Trajanus forum bredvid gjorde en omstrukturering nödvändig; templet hade legat med baksidan mot en ås, som nu schaktades bort.

De fem kejsarfora