Carl Edquist

Från Wikipedia

Carl Edquist, född den 20 december 1870 i Byske, död den 11 juni 1948 i Stockholm[1], var en svensk präst och författare.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Föräldrar var lantbrukaren Nils Samuelsson och Eleonora Johansson. Han studerade vid Fjellstedtska skolan och blev student i Uppsala 1896 samt avlade praktisk teologisk examen och folkskollärareexamen 1900. Edquist var folkskolinspektör i Gävleborgs län och tjänstgjorde som präst i flera av Svenska kyrkans församlingar innan han 1913 blev kyrkoherde i Vittangi och Jukkasjärvi pastorat. Från 1920 var Edquist komminister i Katarina församling i Stockholm, där han från 1931 till sin pension 1946 var kyrkoherde. Han var sedan 1914 gift med Märta Edquist.

Edquist utarbetade flera läroböcker för kristendomsundervisningen och skrifter i nykterhetsfrågan, kultur- och kyrkohistoriska skildringar från Norrland med mera. Han hade läst finska och samiska och var väl förtrogen med förhållandena i övre Norrland, inte minst inom väckelserörelsen.

Carl Edquist är begravd på Katarina kyrkogård i Stockholm tillsammans med hustrun.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Skönlitteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Det stora nödåret : kulturhistorisk berättelse från Västerbotten och Lappmarken. Stockholm: Diakonistyr. 1925. Libris 1471800 
 • Mordängeln : kulturhistorisk berättelse från Västerbotten och Lappmarken. Stockholm: Diakonistyr. 1927. Libris 1329149 

Varia[redigera | redigera wikitext]

 • Om man skulle hjälpa dem i hemmet : föredrag, hållet i Gefle den 25 maj 1906 till förmån för "Barnens dag". Gefle. 1906. Libris 2626267 
 • Till kamp för fosterlandets räddning : föredrag vid ungdomsmötet i Gefle församlings kyrka den 29 april 1906. Sveriges ungdom. Ströskrifter. N :o 4[a]. 1906. Söderala. 1906. Libris 2626438 
 • Om nykterhetsrörelsens sociala uppgift : föredrag. Hembygdens Skriftserie ; 1. Uppsala. 1907. Libris 1617623 
 • Svenska diakonanstalten : ett tioårsjubileum. Uppsala. 1908. Libris 8jx1mzlz6kpjjs1n. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-2122105 
 • På tal om "Lundellsklassen" : en af svenska ledd tysk kvinnlig föregångsanstalt och dess resultat. Helsingborg. 1911. Libris 2626268 
 • Zakarias Lindmark : bilder ur det kyrkliga livet inom Västerbotten och Lappmarken från senare hälften av 1800-talet. Stockholm. 1911. Libris 8222603 
  • Zakarias Lindmark : en Lappmarkens apostel : jämte bilder ur det kyrkliga livet inom Västerbotten och Lappmarken i senare hälften av 1800-talet (4., omarb. uppl). Stockholm: Filadelfia. 1947. Libris 1395650 
 • Folkväckelse : tre ungdomsföredrag. Stockholm: Wallén. 1912. Libris 1632731 
  • 2. omarbetade och utvidgade upplagan. Stockholm: Diakonistyr. 1927. Libris 1329136 
 • Minnesord vid f.d. rektorn Johan Löfvéns jordfästning i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm den 14 december 1912. Stockholm. 1912. Libris 2626265 
 • Växelverkan mellan lära och lif : några fragment  : inledningsföredrag i Stockholms prästsällskap den 18 sept. 1911. Uppsala: Norblads bokh. 1912. Libris 1632733  - Ur Kyrklig tidskrift.
 • Bibliska insegel : föredrag vid Svenska bibelsällskapets årshögtid ... d. 27 april 1913. S.l. 1913. Libris 2626259 
 • Borta från Gud. Stockholm. 1913. Libris 2626260 
 • De ungas medverkan i församlingslifvet : ungdomsföredrag. Stockholm: Wallén. 1913. Libris 1632730  - Bilaga till Kyrkobladet.
 • Synd är folks fördärf : (efter ett föredrag i Johannes kyrka i Stockholm). Bil. C. till Kyrkobladet n :o 1, 1913. Stockholm. 1913. Libris 2626269 
 • Ropande röster i ödemarken : bilder ur det kyrkliga livet i svenska Finnmarken. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1916. Libris 1651195 
  • Huutavan äänen maassa. Porvoo. 1927. Libris 2626261  - Finsk översättning.
 • Skolminnen. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1916. Libris 1217131 
 • Kyrkan och arbetarevärlden : tvenne föredrag. Med svärd och murslef. Apologetisk och social skriftserie ; 5. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1917. Libris 1655890 
 • Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförl. 1917. Libris 469653 
 • Våra församlingar : några ord till ung och gammal inom Luleå stift från Luleå stiftsråd. Luleå: Sven Johansson. 1917. Libris 1651196 
 • Biblisk historia för barndomsskolor. Stockholm: Palmquist. 1918. Libris 1651191 
 • Kyrkohistoria för barndomsskolor. Stockholm: Norstedt. 1918. Libris 1651194 
 • G. O. Tjernqvist : bonde och kyrklig lekmannapredikant i Västerbotten. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1919. Libris 1651192 
 • Livets väg i gamla och nya förbundet : lärobok i kristendom för barndomsskolor. 1-3. Stockholm: Norstedt. 1919-1920. Libris 1329139 
 • Sociala och politiska sprakfålar : föredrag. Med svärd och murslef. Apologetisk och social skriftserie ; 10. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1919. Libris 1655895 
 • Arbetarhemmet. Med svärd och murslev, 99-2073072-6 ; 13. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1920. Libris 1655898 
 • Gud som haver barnen kär : handledning vid kristendomsundervisningen i barndomsskolans första och andra årsklass. Stockholm: Norstedt. 1920. Libris 1651193 
 • Lärobok i religionskunskap för barndomsskolans sjunde och åttonde årsklasser samt högre folkskolan. Stockholm: Norstedt. 1921. Libris 1471805 
 • Förslag till läroplan i kristendom enligt 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor, utarbetad i samråd med kristendomslärare och folkskoleinspektörer. Stockholm: Norstedt. 1922. Libris 1471801 
 • Guds rike : lärobok för konfirmander. Stockholm: Sv. kristl. studentrör. 1922. Libris 1471803 
 • Sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen för barndomsskolor. Stockholm: Norstedt. 1922. Libris 1471807 
 • Lärobok i vår kristna tros- och livsåskådning i anslutning till Jesu bergspredikan : för barndomsskolor. Stockholm: Norstedt. 1923. Libris 1471806  - Parallellupplaga för konfirmationsundervisningen 1932.
 • Vad vill Unga hjälpares förbund? : en programförklaring. Stockholm: Diakonistyr. 1923. Libris 1471809 
 • Handledning för barndomsskolans lärare vid sammanfattningen av vår kristna tros- och livsåskådning. Stockholm: Norstedt. 1924. Libris 1471804 
 • Lärobok i religionskunskap : parallelupplaga för småskoleseminarier : godkänd av Kungl. Skolöverstyrelsen. Stockholm. 1924. Libris 2626264 
 • Kristendomskunskap : lärobok för kommunala flickskolor. 1-4 / Carl och Märta Edquist. Stockholm. 1929-1933. Libris 2626270 
 • N.P. Wetterlund som själasörjare : oration vid prästmötet i Stockholm 1937. Stockholm. 1938. Libris 2626266 
 • Installationspredikan femtonde söndagen efter trefaldighet 1931 samt avskedspredikan midfastosöndagen 1946 i Katarina kyrka. Stockholm: Syfören. Sancta Catharina. 1946. Libris 1395648 
 • De foro hädan i frid : bilder ur livet. Stockholm: Syfören. Sancta Catharinas förl. 1948. Libris 1395645 

Utgivare[redigera | redigera wikitext]

 • Luther, Martin (1912). D:r M. Luthers Lilla katekes med kort utveckling. Gefle: Skolmateriel-a.-b. Libris 1636675  - Tillsammans med Ernst Westberg
 • Luther, Martin (1926). Martin Luthers Lilla katekes : omarbetad för barndomsskolor. Stockholm: Norstedt. Libris 1329151  - Tillsammans med J. Lindskog.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sveriges dödbok 7: 1860–2017. Sveriges Släktforskarförbund. 2018. Libris 5fmmd34c39cvtmg1. ISBN 9789188341280