Carl Hjulhammar

Från Wikipedia
Sjöofficeren Carl Adam Magnus Hjulhammar (1846 - 1914)

Carl Adam Magnus Hjulhammar, född 21 januari 1846 i Ärla (Södermanland), död 2 mars 1914 i Djursholm, var en svensk viceamiral.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Hjulhammar inledde sin bana som sjöofficer 1865, då han utnämndes till sekundlöjtnant efter avslutad utbildning. Han var tidigt i karriären, 1882, i fransk örlogstjänst. Han utnämndes till kapten 1883, kommendörkapten 1891 och 1896, kommendör 1899, konteramiral 1903 och viceamiral 1911.

Bland viktigare kommenderingar kan nämnas att han var fartygschef för korvetten HMS Balder under utlandsexpeditionen 18961897, chef för Sjökrigshögskolan 18981901, chef för örlogsvarvet i Karlskrona 19011904 samt kommendant för Karlskrona fästning och befälhavande amiral för flottans station i Karlskrona 1904–1910.

Hjulhammar var flitigt anlitad som utredare och bidrog bland annat till utformningen av Sjökrigshögskolan, förändringar av värnpliktslagstiftningen och med sakkunskap i materielfrågor. 1911 lämnade han aktiv tjänst och befordrades samtidigt till viceamiral.

Han var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, invald 1894 och ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, invald 1874, hedersledamot 1903, ordförande 1904–1910.

Utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Svenska utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Utländska utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]