Svärdsorden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kungliga Svärdsorden
Svardsorden.jpg
Ordens kommendörstecken samt kommendörskraschan.
Utdelas av Sveriges konung
Typ Statsorden, Kunglig förtjänst- och riddarorden
Band Gult, med blåa kanter
Motto Pro Patria
Utdelas för Tapperhet i fält och till sjöss eller långvarig betydelsefull verksamhet inom försvarsmakten
Status Vilande
Herre och mästare Kung Carl XVI Gustaf
Kansler Ingemar Eliasson
Grader 5 grader samt 2 ”krigsgrader”
Förkortning(ar) SO
Statistik
Instiftad 1748
Första utdelning 1748
Senaste utdelning 1974
Rang
Nästföljande (högre) Serafimerorden
Nästföljande (lägre) Nordstjärneorden
Order of the Sword - Ribbon bar.svg
Svärdsordens släpspänne.

Svärdsorden är en svensk kunglig orden, instiftad 23 februari 1748 av Fredrik I, som utmärkelse för officerare i krigsmakten. Svärdsorden är alltsedan ordensreformen 1975 vilande. Till orden hör Svärdstecknet, en medalj som delades ut till underofficerare, samt Svärdsmedaljen, som delades ut till underbefäl.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Orden instiftades tillsammans med Serafimerorden och Nordstjärneorden den 23 februari 1748. Svärdsorden instiftades efter mönster av den franska Sankt Ludvigsorden. Svärdsorden tilldelades officerare "för tapperhet och framstående förtjänster i krigstid samt för gangnande och långvarig verksamhet". Ordens latinska devis Pro Patria betyder För Fosterlandet.[1] Svärdsorden hade ursprungligen endast två grader: kommendör och riddare. I samband med Gustaf III:s kröning 1772 tillkom graden Kommendör med Stora Korset. 1873 delades kommendörsgraden i en I:a och II:a klass. Den senare var då avsedd endast för utländska medborgare, men från 1889 delades den även ut till svenska medborgare. 1889 delades också riddargraden i två klasser, varvid II:a klassen endast tilldelades utländska medborgare.

Insignier[1][redigera | redigera wikitext]

Riddare samt Kommendörer[redigera | redigera wikitext]

 • Kedjan - Består av elva svärd i guld med blåemaljerade balja med vidhängande gehäng, samt elva amasonsköldar med blåemaljerad mitt. Kedjan bäres över axlarna.
 • Kraschanen - Finns i två modeller. Storkorskraschanen består av ett malteserkors i silver med gyllene kronor på silverspetsar i korsvinklarna. I korsets mitt finns en blå cirkel, på vilken tre gyllene kronor och ett gyllene svärd finns. Kommendörskraschanen är likadan bortsett från att den saknar de gyllene kronorna i korsvinklarna.
 • Ordenstecknet - Finns i två modeller; riddartecknet samt kommendörstecknet. Består av ett vitt malteserkors i emalj med kronor i korsvinklarna och korslagda svärd i den övre vinkeln. I mitten finns på aversen en blå cirkel med ett gyllene svärd omgivet av tre gyllene kronor och på reversen ett upprätt svärd med en lagerkrans runt svärdsspetsen och ordens motto Pro Patria. Kommendörstecknet är något större och har dessutom korslagda, blåemaljerade, svärd i alla korsvinklar.
 • Ordensbandet - Bandets färg är gult med blå kanter för det Rike Konungen skall wärna.

Riddare med Stora Korset[2][redigera | redigera wikitext]

 • Riddare med Stora Korset av 1. klassen - Ordens riddartecken i band om halsen (i kommendörstecknets storlek) samt en bröstdekoration utformad som ett upprätt silversvärd.
 • Riddare med Stora Korset - Ordens riddartecken i band om halsen (i kommendörstecknets storlek) samt en bröstdekoration utformad som två korslagda silversvärd.

Svärdsordens krigskors[3][redigera | redigera wikitext]

Medalj att bäras på bröstet i Svärdsordens band, på bandet sitter fäst ett upprätt svärd i utmärkelsens valör (guld, silver eller brons). Själva medaljen är upphängd i en kunglig krona och är utformad som ett malteserkors med en rund glob i mitten med Sveriges tre kronor, bakom globen ett upprätt svärd. Medaljen präglas i sin valör (guld, silver eller brons).

Briljanterade ordenstecken[redigera | redigera wikitext]

En person kunde i vissa, sällsynta fall förlänas med en briljanterad orden. Vanligtvis inträffade detta om personen gjort Konungen eller kungafamiljen något personligt. Till skillnad mot de ordinarie ordenstecknen så hade de briljanterade ordenstecknen en särställning dels var ordenstecknen personlig egendom och behövde inte återsändas till Kungen vid innehavarens död dels skulle innehavaren även bära de lägre graderna trots att en högre tilldelats.

Mottagare av briljanterade ordenstecken[redigera | redigera wikitext]

Grader[redigera | redigera wikitext]

Ordens grader:[1]

Ordenstecken Kraschan Kedja Ordensgrad Tillkomst Anmärkning
Order of the Cross, 1st grade (knight commander's cross).jpg KmstkSO.jpg Keten en ster van de Orde van het Zwaard, Zweden 1522.jpg Kommendör med stora korset (KmstkSO) 1772
Svärdsorden - Livrustkammaren - 60499.tif Svärdsorden kommendörskraschan - Livrustkammaren - 27018.tif Kommendör av 1. klass (KSO1kl) 1748
Svärdsorden - Livrustkammaren - 60499.tif Kommendör (KSO) 1873
Riddarkors, 1kl, efter 1856, Svärdsorden, Sverige - Livrustkammaren - 61383.tif Riddare av 1. klass (RSO1kl) 1748
Ridderkruis Orde van het Zwaard.jpg Riddare (RSO) 1889
 • Kommendör med stora korset (KmstkSO) - Bär det stora ordenstecknet i band över höger axel och storkorskraschan på vänster bröst. Man kan även bära ordenskedjan över axlarna, men man bär då inget ordensband.
 • Kommendör av första klassen (KSO1kl) - Bär det stora ordenstecknet i band om halsen och kommendörskraschan på vänster bröst.
 • Kommendör (KSO) - Bär det stora ordenstecknet i band om halsen.
 • Riddare eller ledamot av första klassen (RSO1kl) - Bär det lilla ordenstecknet i guld i band (rosett för damer) på vänster bröst.
 • Riddare eller ledamot (RSO) - Bär det lilla ordenstecknet i silver i band (rosett för damer) på vänster bröst.

Riddare med Stora Korset[redigera | redigera wikitext]

1788, under Gustav III:s ryska krig, instiftade Gustav III en ytterligare utmärkelse, Riddare med Stora Korset av Svärdsorden, kopplad till Svärdsorden. Den kan endast utdelas i krigstid, och då till högre officerare vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp. Utmärkelsen delades 1814 i två klasser: Riddare med stora korset av första klass (RmstkSO1kl) samt Riddare med stora korset av andra klass (RmstkSO2kl), sedan 1952 kallas den senare Riddare med stora korset (RmstkSO). De ingår i de utmärkelser som benämns såsom Svenska krigsdekorationer[2];


Ordenstecken Bröstdekoration Ordensgrad Tillkomst Anmärkning
Riddare med stora korset av Svärdsorden.png
RmstkSO1kl c.jpg
Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl) 1788
Riddare med stora korset av Svärdsorden.png
RmstkSO b.jpg
Riddare med stora korset (RmstkSO) 1814

Senast denna utmärkelse utdelades var 1942 då Gustaf Mannerheim tilldelades utmärkelsen av första klass.

Utmärkelser kopplade till Svärdsorden[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Svärdstecknet
Huvudartikel: Svärdsmedaljen
Utmärkelsetecken Benämning Tillkomst Anmärkning
Svärdstecknet, svärdsorden, Sverige. Instiftat 1850-06-26 - Livrustkammaren - 43382.tif Svärdstecknet (Svm) 1850
Svärdsmedaljen i guld (enda exemplaret) - Livrustkammaren - 17671.tif Svärdsmedaljen i guld (SvGM) 1850
Svärdsmedaljen i silver - Livrustkammaren - 43359.tif Svärdsmedaljen i silver (SvSM) 1850

Krigskorset[redigera | redigera wikitext]

Svärdsordens krigskors är den senaste utmärkelsen som kopplats till Svärdsorden. Det ingår i de utmärkelser som benämns såsom Svenska krigsdekorationer och instiftades 1952 som belöning för "särskilt välförhållande och förtjänst om fäderneslandet". Krigskorset skulle tilldelas svenska medborgare tillhörande krigsmakten då riket är i krig eller med anledning av bedrifter under kriget.[4]

Den utdelas i tre klasser. Valet av klass var oberoende av tjänsteställning och var endast avhängigt bedriftens betydelse. De tre klasserna är;[4]

 • Svärdsordens krigskors av 1. klass (SOKrgK1kl) - utmärkelse i guld
 • Svärdsordens krigskors av 2. klass (SOKrgK2kl) - utmärkelse i silver
 • Svärdsordens krigskors av 3. klass (SOKrgK3kl) - utmärkelse i brons.

Riddarslag[redigera | redigera wikitext]

Riddarslag, eller dubbning, till Riddare med Stora Korset, föreskrevs av Gustaf III då denna värdighet instiftades 1788. Enligt statuterna skulle dubbningen ske under bar himmel, och inför den uppställda Krigs-hären. Dubbningen skulle förrättas av konungen, eller om han inte fanns närvarande, av arvfursten eller av den högste närvarande befälhavaren. Efter dubbningen sjöngs Te deum. Med denna ceremoni, under bar himmel, ville man förmedla att mod på slagfältet blev belönat omedelbart.[5]

Ordenshärold[redigera | redigera wikitext]

Svärdsordens häroldskåpa med ordens härskri på ärmarna Pro Patria samt dess ordenstecken i mitten.

När Sverige införde riddarordnar 1748 blev endast en härold för Serafimerorden utsedd, det dröjde till 1785 innan de andra ordnarna fick sina egna härolder. Ämbetet som Svärdsordens härold har varit obesatt sedan 1872.[6]

Härolderna bar speciella Häroldskåpor och bar alltid den egna ordens ordenstecken på bröstet (se bild nedan). Ordenshärolderna blev avskaffade i och med en ordensreform 1952. Dock hade Gustaf III redan 1780 utsett en rikshärold, som även fungerade som härold för Kungl. Maj:ts orden, denne fanns kvar till Ordensreformen 1974.[7]

Ordensdräkt[redigera | redigera wikitext]

Svärdsordens ordensdräkt från ca 1820.

De svenska riddarordnarna hade alla ordensdräkter, som de som uppnått kommendörsgrad kunde bära. Senaste gången som ordendräkt bars var vid Oscar I:s kröning 1844. Svärdsordens dräkt som fastställdes 1762 var av blå sammet med vita passpoaler. Den ersattes 1818 av en ny dräkt i gult kläde med mörkblå sammetspasspoaler[8], och över axlarna bars en slängkappa i blått i siden och sammet. Runt livet bars ett skärp i blått. Hela dräkten hade samma snitt som den Nationella dräkten som instiftades av Gustaf III 1778.[9]

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Mottagare (urval)[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] http://www.arnell.cc/fortjanstordnar.htm
 2. ^ [a b] http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-Z/0/se&visitor={D7B2FA67-EE36-4655-8C9B-7928ED53FBF3}&listmode=0&login=&medal={140E7A0C-E19C-4490-8E04-D867C2D99556}
 3. ^ http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-Z/0/se&visitor={D7B2FA67-EE36-4655-8C9B-7928ED53FBF3}&listmode=0&login=&medal={6D396374-BB35-45E2-86D0-C8140DB58302}
 4. ^ [a b] Leif Påhlsson (1980-82). ”Svenska krigsdekorationer”. Meddelande XXXXI-XXXXII: sid. 207-218. 
 5. ^ Henrika Tandefelt, Gustav III inför sina undersåtar, Sid. 298, ISBN 978-952-10-3916-4
 6. ^ http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=65:haerolden-i-riksordnarna&catid=25:ordnar&Itemid=45 Svenska Heraldiska Föreningen
 7. ^ http://www.heraldik.se/heraldica/topic.asp?TOPIC_ID=2018 Heraldiskt forum
 8. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 843 
 9. ^ Ordensdräkt i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1914)

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]