Hoppa till innehållet

Carmina Burana (Orff)

Från Wikipedia

Carmina Burana är ett kör- och orkesterverk, en scenisk kantat, av den tyske kompositören Carl Orff, komponerat mellan 1935 och 1936.

Verket består av totalt 25 satser, såväl vokala som instrumentala stycken, fördelade på sex delar. Carmina Burana är utan tvivel Orffs mest kända verk och det räknas också som hans genombrott.

Verket bygger på dikter från 1100- och 1200-talet, som hittades upptecknade i den tyska medeltida handskriften Carmina Burana. Urvalet av texterna gjorde Orff med hjälp av Michael Hoffman. Texterna är på medeltidslatin, medelhögtyska och fornfranska. Undertiteln på verket är Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis vilket ungefär betyder Världsliga sånger för sångare och körer med beledsagade av instrument samt magiska bilder.

När Orff tonsatte några av dikterna blev detta den mest varierade och märkliga samling av medeltida poesi som tonsatts. Den spänner över satir, parodi, kärlekssånger, vårsånger, naturlyrik och hängiven religiositet. Michael Hoffman var sannolikt färgad av den rådande tidsandan i Tyskland och ville gärna framhålla det tyska folkets överlägsenhet även på det poetiska området.

Orffs verk uruppfördes den 8 juni 1937 på operan i Frankfurt am Main under ledning av Bertil Wetzelsberger. Premiären blev en stor succé och verket spreds snart till andra operainstitutioner. Först efter andra världskrigets slut kom det internationella genombrottet. Verket framförs numera oftast konsertant, i motsats till uruppförandet som var sceniskt, men även i våra dagar förekommer då och då sceniska versioner.

Förutom originalversionen utgav Orff en bearbetning där orkestern ersätts med två pianon och slagverk vilket möjliggör framföranden i mindre sammanhang.

Satsuppbyggnad[redigera | redigera wikitext]

Fortuna Imperatrix Mundi Fortuna, världens kejsarinna
1. O Fortuna Latin O Fortuna kör
2. Fortune plango vulnera Latin Jag klagar över såren som Lyckan utdelar kör
I – Primo vere På våren
3. Veris leta facies Latin Vårens glada ansikte liten kör
4. Omnia Sol temperat Latin Allting härdas av Solen baryton
5. Ecce gratum Latin Skåda välkomnandet kör
Uf dem anger På ängen
6. Tanz   Dans instrumental
7. Floret silva Latin/medelhögtyska Skogsblomstren kör
8. Chramer, gip die varwe mir Medelhögtyska Krämare, ge mig målarfärg kör (liten och stor)
9. a) Reie   Ringdans instrumental
9. b) Swaz hie gat umbe Medelhögtyska De som här dansar omkring kör
9. c) Chume, chum, geselle min Medelhögtyska Kom, kom, min käre vän liten kör
9. d) Swaz hie gat umbe (reprise) Medelhögtyska De som här dansar omkring kör
10. Were diu werlt alle min Medelhögtyska Om hela världen vore blott min kör
II – In Taberna På värdshuset
11. Estuans interius Latin Sjudande invärtes baryton
12. Olim lacus colueram Latin En gång simmade jag i sjöar tenor, manskör
13. Ego sum abbas Latin Jag är Schlaraffenlands abbot baryton, manskör
14. In taberna quando sumus Latin När vi är på värdshuset manskör
III – Cour d'amours Kärlekskurtis
15. Amor volat undique Latin Kärleken flyger vartsomhelst sopran, gosskör
16. Dies, nox et omnia Latin/fornfranska Dag, natt och allt baryton
17. Stetit puella Latin Där stod en flicka sopran
18. Circa mea pectora Latin/medelhögtyska I mitt bröst baryton, kör
19. Si puer cum puellula Latin Om en pojke med en flicka 3 tenorer, baryton, 2 basar
20. Veni, veni, venias Latin Kom, kom, jag ber dig komma dubbelkör
21. In trutina Latin På vågen sopran
22. Tempus est iocundum Latin Tid att skämta sopran, baryton, gosskör
23. Dulcissime Latin Sötaste pojke sopran
Blanziflor et Helena Blanzeflor och Helena
24. Ave formosissima Latin Hälsning till den vackraste kör
Fortuna Imperatrix Mundi Fortuna, världens kejsarinna
25. O Fortuna (repris) Latin O Fortuna kör

Kända svenska iscensättningar[redigera | redigera wikitext]