Cyklopentan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Cyklopentan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Cyclopentan
Kemisk formel C5H10
Molmassa 70,13 g/mol
Utseende Klar, färglös vätska
CAS-nummer 287-92-3
SMILES C1CCCC1
Egenskaper
Densitet 0,751 g/cm³
Löslighet (vatten) 0,156 g/l
Smältpunkt -94 °C
Kokpunkt 50 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Cyklopentan tillhör den cykliska alkanserien. Den är stabilare än till exempel cyklobutan eller cyklopropan. Detta beror på att den har större vinkel mellan sina kol.

Om kolatomerna i cyklopentan skulle befinna sig i samma plan skulle bindningsvinkeln mellan dem bli mycket nära den optimala för tetraedriska kol. Dock hamnar väteatomerna nära varandra vid denna konformation, vilket är ofördelaktigt ur energisynpunkt. De mest gynnsamma konformationerna hos cyklopentan är kuvertkonformationen, där fyra av kolatomerna ligger i samma plan, och den femte är ovanför planet, samt halvstolskonformationen, där tre av kolatomerna ligger i samma plan, den fjärde ovanför planet, och den femte under det. Det sker ett ständigt och snabbt byte mellan dessa konformationer.