Alkan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Metan, den enklaste av alkanerna

Inom kemin är en alkan ett mättat kolväte, det vill säga ett kolväte utan dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna, vilka är placerade i en rak eller förgrenad kedja av enkelbindningar kol-kol.

Den generella summaformeln är CnH2n+2. Den minsta alkanen med n=1 är metan (CH4) och alkanen med exempelvis n=8 heter oktan, C8H18.

Alkanerna är relativt reaktionsobenägna - utom vid oxidation. Mildare oxidation med syrehaltiga ämnen ger upphov till alkoholer, ketoner, aldehyder eller karboxylsyror, fullständigare oxidation (förbränning) ger koldioxid och vatten samt (beroende på förbränningsgrad) varierande mängder av kolmonoxid. Alkaner är opolära.

Alkaner utgör huvudbeståndsdelarna i bensin, dieselolja och jetbränsle/flygfotogen. Alkaner kallas även vid framställning av paraffiner.

Nomenklatur[redigera | redigera wikitext]

För kedjor längre än fyra kolatomer, utgår IUPAC-nomenklatur för alkaner från det grekiska räkneordet för alkanens längsta kolkedja, följt av suffixet -an. Exempel: heptadekan C17H36, oktadekan C18H38, nonadekan C19H40, eikosan C20H42.

Se även[redigera | redigera wikitext]