Lösdriveri

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Dagdriveri)
Hoppa till: navigering, sök

Lösdriveri är att driva runt på offentlig plats under en längre tid utan någon legitimt syfte. Under vissa omständigheter är det olagligt i många länder.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Lösdriveri innebar i Sverige enligt 1885 års lag "underlåtenhet att ärligen försörja sig" även innefattade de som "stryker kring landet".[1] En lösdrivare var "person som icke har fast bostad, fast anställning, medel till sitt uppehälle och som flyttar från ort till ort, försörjande sig med tillfälligt arbete, tiggeri och dylikt, landstrykare, vagabond, luffare".[2]

Fram till 1885 var det i Sverige ett brott att inte ha ordnad försörjning. Med lösdriverilagen skedde en avkriminalisering, och lösdrivare kunde i stället dömas till tvångsarbete, vilket samhället nu betraktade som en behandlingsinsats och inte ett straff. Kringstrykandet var egentligen det centrala i begreppet, även om typen av försörjning var det centrala, och innefattade att föra "ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet" samt innefattade även prostituerade.[3]

Lösdrivare dömdes i allmänhet till tvångsarbete; i äldre tider var det vanligt att de tvångsutskrevs till militären. De mest kända tvångsarbetsanstalterna var Anstalten Svartsjö för män, och Landskrona citadell för kvinnor. Under senare tid sändes inte barn, arbetsoföra åldringar, handikappade eller sinnessjuka lösdrivare till tvångsarbetsanstalterna, utan överlämnades i stället till länsstyrelsen för omhändertagande.[4]


Lösdrivarlagen ersattes 1965 med en lag om "samhällsfarlig asocialitet", vilken dock sällan kom att tillämpas och avskaffades 1981.[3]

Lösdriveri lag finns inte i Sverige mer, men Ordningslagen reglerar vad du får göra och inte göra på allmän plats. De är kommunen som bestämmer vilka regler som gäller.Exempel på vanligt förbud är att dricka alkohol på allmän plats.[5]

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland kunde lösdrivare dömas till tvångsarbete ända fram till i början av 1970-talet.[6]

USA[redigera | redigera wikitext]

35 % av USA:s städer har lagar mot lösdriveri 2014 enligt National Law Center on Homelessness & Poverty.[7]

Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

Lösdriveri är förbjudet i Storbritannien om man stör allmän ordning, till exempel tiggeri, skadegörelse och dricka alkohol på offentlig plats kan ge böter eller fängelse för vuxna. Personer under 16 år får samhällstjänst.[8] Barn över 10 år som beter sig antisocialt kan få en "Antisocial Behaviour Order", vilket innebär att polisen kan omhänderta dem om de misstänker att de ska begå brott, umgås med kriminella, eller driva runt nattetid.[9]

Frankrike[redigera | redigera wikitext]

President Nicolas Sarkozy införde 2003 "Intern säkerhetslag" vilket gjorde att polisen kan gripa ungdomar som bara drev omkring på natten. Lagen gjorde också att tiggare kunde bötfällas och gripas.[10]

Australien[redigera | redigera wikitext]

"South Australia’s Summary Offences Act" som infördes 1953 och "Police Offenses Act" infördes 1964 medförde att poliser kan kräva en grupp av människor att skingra sig om de tror att de skall begå brott. Om de vägrade kunde de gripas och få böter, om de hade droger eller vapen på sig kunde straffet bli upp till 3 månaders fängelse.[11][12]

Indien[redigera | redigera wikitext]

"Lösdriverilagen" gör att polisen kan gripa personer som driver om kring nattetid utan legitimt skäl, och det kan ge fängelse upp till 3 månader. [13]

Kritik mot lösdriverilagar[redigera | redigera wikitext]

Kritik finns i USA mot sådan lagar då en del är så vaga att de kan användas för att stoppa människor rätt att uttrycka sin åsikt på offentlig plats och därför bryta mot "Första författningstillägget till Amerikas förenta staters konstitution" (Yttrandefriheten).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Nationalencyklopedin”. http://www.ne.se/l%C3%B6sdrivare. Läst 18 juli 2011. 
 2. ^ Lösdrivare i Svenska Akademiens ordbok (1942)
 3. ^ [a b] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord lösdrivare)
 4. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. Sid. 1084 
 5. ^ http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617
 6. ^ ”Uppslagsverket Finland”. http://uppslag.kaapeli.fi/bin/view/Uppslagsverket/Loesdrivare?template=highlightsearch&search=L%F6sdriveri. Läst 4 augusti 2011. 
 7. ^ https://www.nlchp.org/documents/No_Safe_Place
 8. ^ http://www.hopesandfears.com/hopes/city/city_index/213719-city-index-loitering
 9. ^ https://www.gov.uk/asbo
 10. ^ http://www.hopesandfears.com/hopes/city/city_index/213719-city-index-loitering
 11. ^ https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953/CURRENT/1953.55.UN.PDF
 12. ^ http://www.austlii.edu.au/au/journals/AdelLawRw/1964/10.pdf
 13. ^ http://www.hopesandfears.com/hopes/city/city_index/213719-city-index-loitering

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]