Dataskyddsdirektivet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Dataskyddsdirektivet, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, är ett EU-direktiv.

Genomförande av medlemsstaterna[redigera | redigera wikitext]

EU-direktiv förbinder medlemsstaterna att implementera lagstiftning som uppnår vissa mål. Om ett direktiv inte implementeras, kan det ändå i vissa fall åberopas av medborgarna i enlighet med principen om direkt effekt.

Direktivet 95/46/EG om skyddet för personliga data skulle ha varit implementerat av medlemsstaterna i slutet av 1998.

I Sverige har Personuppgiftslagen införts för att uppfylla direktivet.

Registerbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

En registerbeskrivning är ett dokument som klargör bland annat den registeransvariges kontaktuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas och ändamålet med registret samt principerna gällande utlämnande av, och skyddande av användarens personuppgifter.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Personuppgiftslag (1998:204) [1]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]