Hörn

Från Wikipedia
För det mytologiska begreppet hörn, se Härn.

Hörn är ett begrepp inom geometrin.

Inom plangeometrin kallas de punkter där sidorna i en polygon möts för hörn.

Inom rymdgeometrin kallas de punkter, där kanterna i en polyeder möts för hörn.

Inom analytisk geometri betecknar hörn en punkt på en kurva, där derivatan gör ett språng.

Inom grafteori är hörn (även kallade noder) en av beståndsdelarna i en graf.