Diameter

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Uppslagsordet ”Ø” leder hit. För bokstaven med liknande utseende, se ø.
Cirkel med markerad diameter och radie

En diameter är en rät linje genom en cirkels mittpunkt och vars ändpunkter ligger på cirkeln. Symbolen för diameter är en cirkel med ett diagonalstreck (Ø), men ibland används även den grekiska bokstaven Fi (φ).

I modernt språkbruk syftar oftast diameter på diameterns längd (ett mätetal) snarare än på diametern själv. Detta är möjligt då alla diametrar för en given cirkel eller sfär har samma längd, den dubbla längden av radien r:

d = 2r \quad \Rightarrow \quad r = \frac{d}{2}

För ytterdiameter enligt det franska måttsystemet Charrière (Ch), som i engelsk litteratur betecknas 'French gauge', se kateter.

För att skriva diameter-tecken "ø" för Windows funkar alt+155.