Dyoenergism

Från Wikipedia

Dyoenergism (av grek. dyo "två" och energia "energi"), kristologisk lära som menar, att Kristus utverkar gudomliga och mänskliga gärningar genom två energier, en gudomlig och en mänsklig.

Konciliet i Konstantinopel 680-681 antog dyoenergismen som kyrkolära och förkastade samtidigt monoenergismen.