Patripassianism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Patripassianism (av lat. pater "fader" och senlat. passio "lidande") är en kristologisk term myntad av Tertullianus200-talet.

Under 200-talet rasade lärostrider om treenigheten och de olika personernas förhållande till varandra. Patripassianismens anhängare identifierade Sonen med Fadern och hävdade, att Fadern hade lidit döden på korset tillsammans med Sonen. Patripassianismen är intimt förknippad med sabellianismen, som också kommer mycket nära att identifiera Fadern med Sonen.

En av föreställningens namngivna företrädare var Noetus, presbyter i Mindre Asien under 220-talet, som exkommunicerades som en följd av häftig kritik från Hippolytus.