Monoenergism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Monoenergism (av grekiska monos ’ensam’ och energia ’energi’), kättersk kristologisk lära som hävdar, att Kristus utverkar både mänskliga och gudomliga gärningar genom en gudomlig-mänsklig energi.

Monoenergismen, som är nära besläktad med monofysitismen, förbjöds slutligen vid konciliet i Konstantinopel 680-681, som fastslog att det finns två viljor (dyoteletism) och två energier (dyoenergism) i Kristus.