Monofysitism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Monofysitism (sengrekiska monophysitai, av monos, ensam och physis, natur; "läran om en natur") kallas de som opponerade sig mot den ortodoxa kristologin, sådan den fastställdes genom det fjärde ekumeniska Konciliet i Chalcedon år 451.[1]

Konciliet i Chalcedon år 451 fastslog att Kristus har två naturer som "är oskiljaktigt och oupplösligt förbundna utan förvandling eller sammanblandning", dyofysitism. Enligt monofysiterna hade Kristus efter inkarnationen endast en natur, den gudomliga.[1]

Monofysitismen byggde på tankar som hade gammal hävd i Orienten, medan kyrkan i Väster genom Tertullianus dominerats av tvånatursläran. Monofysiternas lösenord "en natur" framfördes av Apollinaris av Laokeia och fick ökad auktoritet genom Kyrillos av Alexandria. Arkimandriten Eutyches av Konstantinopel förnekade öppet, att Kristus haft samma mänskliga natur som vi. Han dömdes till döden som kättare 448, men striden fortsatte och ledde till kyrkomötet i Chalcedon.[1]

Orientalerna nöjde sig dock inte med avvisandet där, utan såg i dyofysitiska synsättet "en avgudabild med två anleten". Efter hand bildade monofysiterna egna kyrkosamfund: Armeniska apostoliska kyrkan, Etiopisk-ortodoxa kyrkan, Koptisk-ortodoxa kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan.[1]

Kejsaren såg splittringen politiskt betänklig och försökte genom kompromissformler återförena monofysiterna med rikskyrkan, varav följde våldsam opposition i väster. Justinianus I ville behålla skrivningarna från konciliet i Chalcedon, men tolkat i Kyrillos anda. Hans teolog blev Leontius av Bysans (död 543), vars hypostasteologi segrade på Andra konciliet i Konstantinopel år 553. Enligt Leontius saknar Kristi mänskliga natur ej personlig individualitet, hypostas, men den har sin hypostas i Logos.[1]

Trots kompromissen vanns ej monofysiterna för rikskyrkan, och till de religiösa motsättningarna lades även politiskt nationella.[1]

Själva kallar sig dessa kyrkor "förchalchedoniska".[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e f] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. Sid. 40-41 
  2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Monofysitism)