Egocentrism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Egocentrism är en persons oförmåga att på ett korrekt sätt identifiera och skilja sina egna behov eller idéer från omvärlden (inklusive andra människor och perspektiv) så att egocentrikerns eget perspektiv per automatik uppfattas som det "enda" eller det "enda korrekta".

En person som lider av egocentrism saknar exempelvis ofta vilja eller förmåga att sätta sig in i en annan persons känslor. Egocentrikern uppfattar det som att endast dennes idéer har något värde (eftersom den övriga världen i det närmaste uppfattas som intellektuellt eller känslomässigt obetydlig eller "ickelevande") men får inte nödvändigtvis något nöje eller bättre självkänsla för det.

Ett annat ord för egocentrism är självcentrering och syftar i vardagsspråk oftast till beteendet att något mer tillfälligt vara överdrivet fokuserad på sin personbild, sina upplevelser och sina känslor.

En mer allvarlig psykisk störning som ofta förväxlas med enkel egocentrism och egotism kallas narcissistisk personlighetsstörning.