Narcissistisk personlighetsstörning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Narcissistisk personlighetsstörning
Narkissos av Jules-Cyrille Cave. Bedårad av sin egen spegelbild.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F60.8
ICD-9301.81
MedlinePlus000934
MeSHsvensk engelsk

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning vars kännetecken är överdriven självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattad självbild, ett stort behov av att befinna sig i centrum, och brist på empati.

Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen alla människor har; känslan av att vilja vara omtyckt.

En personlighetsstörning är varaktig och kan härledas till barndomen. Individer kan kortvarigt uppvisa symtom på samma störning, till exempel under ett pågående trauma eller på grund av en hjärnsjukdom, vilket då kallas personlighetsförändring.

Orsaksförklaringar[redigera | redigera wikitext]

Andelen personer med narcissistisk personlighetsstörning i varierande svårighetsgrad antas ha ökat under de sista årtiondena av 1900-talet. Detta förklaras vanligen i ljuset av moderniteten och att det moderna konsumtionssamhället fragmenterar kulturen och värden, och att individen därför tenderar att bli egoistisk, självupptagen och har svårt med nära relationer. Sigmund Freud menade däremot att narcissismen var medfödd, varmed störningen för dennes anhängare förklaras som en regression till barnstadiet. I den skolans efterföljd argumenterade Heinz Kohut för att sådan störd narcissism bottnade i att personen som barn inte fått inre och yttre trygghetsbehov tillgodosedda, till exempel för att föräldrarna saknade empatisk förmåga.[1]

Diagnostiseringskriterier[redigera | redigera wikitext]

Diagnosen har ingen egen rubrik i den internationella diagnosmanualen ICD-10 utan inkluderas i "övriga specificerade personlighetsstörningar". För att över huvud taget en diagnos ska ställas måste personen enligt ICD-10 och i enlighet med samtliga personlighetsstörningar först uppfylla de allmänna kriterierna för personlighetsstörning; det är inte ovanligt att en person har ett förstärkt personlighetsdrag eller låggradigt uppfyller flera kriterier för denna typ utan att personen för den skull har en psykisk störning. En personlighetsstörning föreligger, enligt ICD-10, när personens varaktiga beteendemönster kraftigt avviker från gemene man i personens närmiljö och detta beteendemönster kraftigt påverkar bland annat personens relationer till andra. Beteendet kan härledas till barndomen och framträder oftast under tidig vuxenålder.[2]

Till diagnosmanualen finns kriterier för diagnosen som ofta används vid diagnostisering, i bilagan Diagnostic criteria for research.[3] I denna står det att en person med störningen uppvisar minst fem av följande symtom:[4]

 1. Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande
 2. Ofta fantiserar om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek
 3. Anser, eftersom personen anser sig vara så viktig, att personen bara ska umgås eller associera sig själv med andra viktiga personer
 4. Har ett överdrivet behov av beundran
 5. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter – exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denne söker sådan
 6. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål
 7. Saknar eller har bristande empati
 8. Tror att andra är avundsjuka på denne, men kan också själv vara avundsjuk på andra
 9. Ett högfärdigt och/eller arrogant beteende.

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Störningen kan behandlas med samtalsterapi, men hur effektiv behandlingen är beror bland annat på hur villig personen är att förändra sitt beteende och tänkesätt.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Johansson, Thomas. "Narcissism, fragmentering och ontologisk trygghet." (1994): 29-48.
 2. ^ ICD-10 F60-F62 Introduction och Specific personality disorders, mixed and other personality disorders, and enduring personality changes
 3. ^ ICD-10 Diagnostic criteria for research, s. 211
 4. ^ Världshälsoorganisationen. ”The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic criteria for research”. http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf. Läst 30 juni 2017.  Narcissistic personality disorder
 5. ^ ”Narcissistic personality disorder: MedlinePlus Medical Encyclopedia” (på en). medlineplus.gov. https://medlineplus.gov/ency/article/000934.htm. Läst 30 juni 2017.