Utvecklingspsykologi

Från Wikipedia

Utvecklingspsykologi är vetenskapen om människans kognitiva och sociala utveckling och behandlar i första hand människans psykologiska utveckling under barndomen och ungdomsåren. Man delar upp utvecklingen i faser eller steg, detta dels för att underlätta pedagogiskt, men också för att det finns en överensstämmelse mellan dessa steg och den neurala utvecklingen.

Inom psykodynamisk tradition kopplar man samman barnets utveckling och "tidiga störningar" med hur den vuxna individen mår.

Olika teorier om utvecklingsfaser[redigera | redigera wikitext]

Vilka utvecklingsfaserna är och när man träder in i dem finns det olika tankar kring:

Jean Piaget (1896–1980) talade mycket om barnets kognitiva utveckling och delade upp den i fyra stadier: den sensomotoriska fasen (0 till ca 2 år), den för-operationella fasen (2 till ca 6/7 år), den konkret-operationella fasen (6/7 till ca 11/12 år) och den formal-operationella fasen (11/12 år till ca 15 år). Exempel på delsteg i utvecklingen är "objektskonstans" och förmågan till hypotetiskt tänkande.[1] Vidare använde Piaget två begrepp för att beskriva processerna hur en individ tar till sig ny kunskap, ackommodation och assimilation.

Erik H. Erikson (1902–1994) utgick från Sigmund Freuds tankar om psykosexuell utvecklingsteori men ställde upp livet i åtta åldrar, från födsel till död, där människan i varje steg ställs inför en konflikt mellan två poler,[2] till exempel "Identitet kontra Rollförvirring". Läs vidare i avsnittet om Eriksons psykosociala utvecklingsteori.

Margaret Mahler (1897–1985) studerade spädbarns utveckling och skapade den så kallade objektrelationsteorin, som beskriver "barnets psykiska födelse" fram till treårsåldern.

I Sverige var professor Stina Sandels (1908–1990) den första som forskade kring utvecklingen hos barn i åldrarna 1,5 till 8,5 år.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Passer, Michael W.; Smith, Ronald Edward (2001) (på engelska). Psychology: Frontiers and Applications (1. ed.). Dubuque, Iowa: McGraw-Hill. Libris 8274188. ISBN 0073657956 
  2. ^ Levander, Martin (2003). Psykologi A B: lärobok för gymnasiet (1. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. Libris 8863670. ISBN 9127706508 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]