En svensk tiger

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se En svensk tiger (olika betydelser).
Beredskapsmuseets en svensk tiger-skylt

En svensk tiger är en bild som skapades av Bertil Almqvist på uppdrag av Statens Informationsstyrelse, SIS, hösten 1941. Bilden blev en samlande symbol för Vaksamhetskampanjen, som startade 21 november 1941, av SIS. Kampanjens syfte var att mana allmänheten till tystnad om allt som kunde skada det neutrala Sverige, som vid tiden för kampanjen var omgivet av krigförande och ockuperade länder i andra världskrigets Europa.

Kampanjen är jämförbar med den amerikanska kampanjen "Loose lips sink ships" och den brittiska kampanjen "Careless Talk Costs Lives (propaganda)".

En blågulrandig tiger med texten En Svensk Tiger sammanfattade det som avsågs: vikten av att hålla tyst om svenska angelägenheter, samt vikten av att vara stark i den rådande situationen.

När Vaksamhetskampanjen avslutades, avslutades även användningen av bilden. Bertil Almqvist såg dock själv till att skapa en liten tiger i form av en nål, som såldes till förmån för Landstormspojkarna 1942-1943.

Bildens syfte var att uppmana befolkningen att hålla tyst, "En svensk tiger", samtidigt som bilden gav intryck av att svensken i allmänhet skulle uppfattas som stark, smidig och lite farlig, som kattdjuret tigern.

Juridiska tvister[redigera | redigera wikitext]

Bilden En Svensk Tiger skyddas av upphovsrätt intill utgången av år 2042. Den ekonomiska upphovsrätten innehas av Beredskapsmuseet. En segdragen strid pågick mellan 1997 och 2007 om denna en av Sveriges mest kända bilder. Försvarsmakten betraktade den som sitt varumärke och utnyttjade tigern som en symbol för säkerhetstjänsten, medan Beredskapsmuseet hade övertagit upphovsrätten från dödsboet till Bertil Almqvist.

Stockholms tingsrätt fastslog i en dom den 25 november 2005 att upphovsrätten tillhörde Beredskapsmuseet, men att Försvarsmaktens varumärkesregistrering inte utgjorde intrång i Beredskapsmuseets äganderätt till bilden. Försvarsmakten fick enligt domen göra "militär propaganda". Beredskapsmuseet och Bertil Almqvists döttrar hävdade att Försvarsmakten aldrig fått tillstånd att varumärkesregistrera bilden och begärde hävning av varumärkesregistreringen. Svea Hovrätt avgjorde målet till Beredskapsmuseets fördel den 2 maj 2007.[1] Försvarsmakten överklagade till Högsta Domstolen som 12 juni 2007 nekade prövningstillstånd, varvid hovrättens dom gäller.[2]

Parterna har därefter försökt komma överens om en rimlig ersättning för Försvarsmaktens otillåtna nyttjande av bilden under år 1981-2007.

Försvarsmakten erbjöd 900 000 kronor som ersättning för de 26 år som gått. Döttrarna accepterade beloppet, men inte Försvarsmaktens samtidiga krav på återtagande av rättigheterna till bilden. Försvarsmakten ville använda bilden fritt inom hela organisationen, inom Rikspolisstyrelsen, inom frivilligorganisationerna och övriga instanser under Försvarsdepartementet. Försvarsmakten ville också ha egen rätt att ta fram produkter, såsom t-shirts, väskor med mera, utan möjlighet för döttrarna Almqvist eller Beredskapsmuseet att ingripa om bilden förvanskades eller på annat sätt användes i propagandasyfte för Försvarsmakten.

När döttrarna och Beredskapsmuseet sa nej till Försvarsmaktens krav, återkallade Försvarsmakten sitt erbjudande om ersättning. Döttrarna Almqvist och Beredskapsmuseet stämde Försvarsmakten den 8 februari 2008 för att utfå rättmätig ersättning för den olovliga användningen.

Slutligen ingick döttrarna och Beredskapsmuseet en förlikning med Försvarsmakten, som betalade 300 000 kronor var till döttrarna och 100 000 till Beredskapsmuseet.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

"Careless Talk Costs Lives", en jämförbar brittisk kampanj.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Aftonbladet: Försvaret förlorade segdragen strid Arkiverad 4 maj 2007 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Barometern: Svensk tiger är inte militär
  3. ^ TT. "Tvisten om En svensk tiger är över". Aftonbladet 24 september 2008. Läst 24 september 2008.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]