Patent- och marknadsdomstolen

Från Wikipedia
Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Särskilda domstolar
Mark- och miljödomstolar
Mark- och miljööverdomstolen
Migrationsdomstolen
Migrationsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol

Patent- och marknadsdomstolen (förkortat PMD) är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Den inledde sin verksamhet den 1 september 2016. Chefsrådmannen Malou Lindblom är chef för verksamheten.

Patent- och marknadsdomstolen är en del av Stockholms tingsrätt och har sina lokaler i Rådhuset på Kungsholmen i Stockholm.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål var tidigare uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Den 1 september 2016 inrättades Patent- och marknadsdomstolen. I samband med det upphörde specialdomstolarna Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen. Patentbesvärsrättens mål som rörde namn och utgivningsbevis överfördes till allmän förvaltningsdomstol, och återstoden av Patentbesvärsrättens mål överfördes till Patent- och marknadsdomstolen; Marknadsdomstolens verksamhet överfördes i sin helhet.

Idag handlägger Patent- och marknadsdomstolen i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Patent- och marknadsdomstolen är första domstolsinstans i dessa mål. Domstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Avgörande av mål och ärenden[redigera | redigera wikitext]

Många mål i Patent- och marknadsdomstolen inleds, liksom mål i tingsrätten, genom en ansökan om stämning. Däremot inleds domstolens ärenden oftast genom överklagande av ett beslut som en myndighet, t.ex. Patent- och registreringsverket, har meddelat.

Målen i Patent- och marknadsdomstolen avgörs oftast efter huvudförhandling, men det förekommer också att målen avgörs efter skriftlig handläggning. Ärenden däremot avgörs oftast efter skriftlig handläggning, men de kan även avgöras efter muntligt sammanträde.

Vid avgöranden av mål och ärenden i patent- och marknadsdomstolarna behövs såväl domare med juridisk specialkompetens som domare med teknisk och ekonomisk expertkunskap (särskilda ledamöter). I vissa mål och ärenden dömer enbart juristdomare. I patenträttsliga mål och ärenden deltar utöver juristdomare även patentråd och andra tekniska experter i domstolens avgörande. I vissa konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål dömer ekonomiska experter tillsammans med juristdomare. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fallen även nämndemän.

Samtliga avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd för att målen ska tas upp av Patent- och marknadsöverdomstolen (utom i de flesta brottmålen).

Typiska mål och ärenden[redigera | redigera wikitext]

Patent- och marknadsdomstolen hanterar många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är:

Chefer[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]