Patent- och marknadsdomstolen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Mark- och miljödomstol
Migrationsdomstol
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Patent- och marknadsdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol
Sverige-portalen

Patent- och marknadsdomstolen (förkortat PMD) är en specialdomstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolens syfte är att göra domstolsprövningar i patent- och marknadsrättsliga mål och inledde sin verksamhet den 1 september 2016.

Patent- och marknadsdomstolen är en del av Stockholms tingsrätt och har sina lokaler i Rådhuset på Kungsholmen i Stockholm.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden var tidigare uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsätten och Marknadsdomstolen.

Riksdagen beslutade i mars 2016 om inrättande av Patent- och marknadsdomstolen från den 1 september 2016. Beslutet innebar också att det samtidigt inrättades en högre instans, Patent- och marknadsöverdomstolen (förkortat PMÖD). I samband med inrättandet av Patent- och marknadsdomstolarna upphörde specialdomstolen Patentbesvärsrätten som tidigare prövade överklaganden av beslut som fattats av Patent- och registreringsverket i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövade också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd. Patentbesvärsrättens mål som rörde namn och utgivningsbevis överfördes till allmän förvaltningsdomstol, och återstoden av Patentbesvärsrättens mål övertogs av Patent- och marknadsdomstolen.

Den 1 september 2016 upphörde även Marknadsdomstolen, en specialdomstol som handlade mål med frågor i immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. Vid dess upphörande överfördes Marknadsdomstolens verksamhet i sin helhet till den nyinrättade Patent- och marknadsdomstolen. Då samlades också i princip all domstolsprövning av mål och ärenden som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt från allmän domstol och förvaltningsdomstol till den nya domstolen.

Idag, 2017, handlägger Patent- och marknadsdomstolen i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Patent- och marknadsdomstolen är första instans i dessa mål och ärenden, och utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av avdelning 2 inom Svea hovrätt.

Avgörande av mål och ärenden[redigera | redigera wikitext]

Många mål i Patent- och marknadsdomstolen inleds liksom mål i tingsrätten genom en ansökan om stämning. Domstolens ärenden inleds oftast genom ett överklagande av ett beslut som en myndighet, till exempel Patent- och registreringsverket, har meddelat.

Målen i Patent- och marknadsdomstolen avgörs oftast efter huvudförhandling, men det förekommer också att målen avgörs efter skriftlig handläggning. Ärenden däremot avgörs oftast efter skriftlig handläggning, men de kan även avgöras efter muntligt sammanträde.

Vid avgöranden av mål och ärenden i patent- och marknadsdomstolarna behövs såväl domare med juridisk specialkompetens som domare med teknisk och ekonomisk expertkunskap (särskilda ledamöter). I vissa mål och ärenden dömer enbart juristdomare. I patenträttsliga mål och ärenden deltar utöver juristdomare även patentråd och andra tekniska experter i domstolens avgörande. I vissa konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål dömer ekonomiska experter tillsammans med juristdomare. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fallen även nämndemän.

Samtliga av Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), som är en del av avdelning 2 inom Svea hovrätt.

Typiska mål och ärenden[redigera | redigera wikitext]

Patent- och marknadsdomstolen hanterar många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är:

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]