Hoppa till innehållet

Energiekvationen

Från Wikipedia

Energiekvationen bygger på Reynolds transportteorem (RTT) där den extensiva storheten B står för energi. Den intensiva storheten β blir då energi per enhet massa:

Energiekvationen kan förenklas beroende på förhållanden men skrivs i grundform som:

där Q står för värme, W för arbete (alltså står för överfört värme per tidsenhet och för arbete per tidsenhet), kv för kontrollvolym och ky för kontrollyta. V är en hastighetsvektor och n är en enhetsvektor (negativ för inflöde och positiv för utflöde). e är summan av:

Den sista termen övrig rör kemiska eller nukleära reaktioner alternativt magnetfält och är därför nästan alltid lika med noll. e kan då skrivas om med som intern energi och längden z ritkad uppåt:

Arbete per tidsenhet består av axelarbetet , de viskösa spänningarnas arbete samt tryckkrafternas arbete . De två senare är:

Där p är trycket i fluiden och är spänningsvekorn. Alltså är arbetet (notera att de viskösa spänningarnas arbete är negativt):

Energiekvationen kan då skrivas om till:

står för entalpi och definieras som .

Endimensionellt in- och utflöde

[redigera | redigera wikitext]

Stationär strömning, ett endimensionellt inlopp samt ett endimensionellt utlopp

[redigera | redigera wikitext]

där