Engelbrektsholmen

Engelbrektsholmen är en tidigare holme, cirka 2 km nordost om Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Engelbrektsholmen har genom sjösänkningar blivit ett näs som sticker ut i Hjälmaren från Göksholmslandet.

Mordet på Engelbrekt[redigera | redigera wikitext]

Holmen är känd p.g.a. att Engelbrekt Engelbrektsson mördades här den 27 april eller den 4 maj 1436 av Måns Bengtsson (Natt och Dag). Förr betraktades det tidigare datumet som det rätta, men för det senare datumet har senare tids (1900-talet) framstående medeltidsforskare, till exempel Gottfrid Carlsson och Lars-Olof Larsson tagit ställning, vilket gjort att detta datum idag är allmänt accepterat.

År 1818 restes här en minnessten av ägaren till Göksholms slott, Gotthard Mauritz von Rehausen. Det finns i bygdeskrifter från 1800-talet information om att det i äldre tider funnits ett järnkors på holmen. På en ännu äldre karta, från ca år 1680, finns också ett kryss markerat på holmen, vilket även det tyder på att det verkligen funnits någon form av minnesmärke på holmen redan tidigare.

På 1940-talet ifrågasatte hembygdsforskaren kapten John Nerén om det verkligen var på denna holme som mordet skedde. Andra historiker, såsom Bertil Waldén, påtalade då att holmen redan på 1600-talet på kartor namngavs just som Engelbrektsholmen. Detta faktum tyder på att det faktiskt också var på holmen mordet skedde, då holmar av den storleken ofta inte ens har ett namn.

De få källorna som finns från den aktuella tiden ger inget exakt svar.

Minnesmärke[redigera | redigera wikitext]

Minnesmärket på mordplatsen.

Minnesmärket av gjutgjärn, som restes år 1818, bär denna text:

Här föll Engelbrecht Engelbrtsson
   Svenska Frihetens Värn
   Gustaf Wasas Efterdöme.
  Offer för ett Nidings mord
    D. 27 April 1436.
  Minnet hade lefvat 382 år
  innan Minnesmärket restes
        af
     Göksholms Ägare
    G.M. von Rehausen.


Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Holmen där Engelbrekt ska ha mördats 1436. I bildens mitt ses minnessmärket.
Holmen där Engelbrekt ska ha mördats 1436. I bildens mitt ses minnessmärket.