Ernst Wallgren

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med ingenjören Ernst Wållgren (1864–1926), direktör i Sveriges verkstadsförening 1904–1919.

Ernst Jacob Wallgren, född 14 april 1864 i Gökhem, Skaraborgs län, död 27 januari 1950 i Stockholm, var en svensk ingenjör och militär.

Wallgren avlade mogenhetsexamen i Västerås 1882 och blev 1887 underlöjtnant, 1893 löjtnant och 1904 kapten vid Skaraborgs regemente och tillhörde 1914–29 reserven. Vid sidan av militärtjänstgöringen var han 1889–99 kontrollör för brännvinstillverkningen i Skaraborgs län och anställdes 1900 vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. År 1901 blev han statens torvingenjör, 1907 förste torvingenjör och ledde statens torvberedningsförsök vid Koskivaara söder om Nattavaara i Norrbottens län 1903–05. År 1903 blev han sekreterare och 1919 ledamot i Statens provnämnd för torvindustrimaskiner samt var ledamot av torvsakkunnige- (1914–16) och torvkommittéerna (1916–21). En av honom konstruerad avståndsmätare för krigsbruk belönades av Krigsvetenskapsakademien (1893). År 1908 blev han ledamot av Lantbruksakademien och hedersledamot av Deutsch-Österreichische Moor-Verein 1911.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • Löjtnant E.J.Wallgrens afståndsmätare för krigsbruk (1895)
 • Strödda praktiska rön på torfindustriens område: Föredrag hållet i Föreningen för torfindustriens befrämjande i Vestergötland och Dalsland (1902)
 • Om bränntorfindustrien i Europa: berättelse (tillsammans med Alfrid Larsson, Kongl. Jordbruksdepartementet; 4, 1902)
 • Torfkolningsförsök i mila 1904 vid Koskivara af statens torfingeniör (Meddelanden från K. Landtbruksstyrelsen, 1905)
 • Om utvecklingen af vårt lands torfindustri år 1906 och önskemålen för densamma (Teknisk Tidskrift, n:r 7, 1906)
 • Torfteknisk studieresa i maj 1907 till Wien, Admont, Beuerberg och Sebastiansberg: Reseberättelse (Meddelanden från Kungl. Lantbruksstyrelsen; 134, 1908)
 • Något om våra bränntorfstillgångar (Svenska mosskulturföreningens tidskrift, 1912)
 • Hvilka utsikter finnas för allmän användning af det Ekelundska torfpulvret till generering af ånga (Teknisk tidskrift. Mekanik. 1912)
 • Huru skall man under nuvarande dyra bränsletider kunna få till stånd en ökad bränntorfproduktion inom landet, och i hvilken utsträckning kan man inom industrien ersätta importeradt bränsle med bränntorf?: Föredrag vid Svenska Mosskulturföreningens höstsammanträde (Svenska Mosskulturföreningens tidskrift, 1916)
 • Hvilka bränslen kunna användas i förbränningsmotorer? : Generering af elektrisk ström medelst gas(ång-) motorer å mossarne (tillsammans med Edvard Hubendick, Meddelande från Svenska motokulturföreningen; 47, 1915)
 • Torvtjänstemännens verksamhet under år 1914: Redogörelse sammanfattad (Lantbruksstyrelsens berättelse för år 1914, 1916)
 • Om torftillverkning enligt de Lavals våtkolningsmetod: Föredrag (Värmländska Bergsmannaföreningens annaler, 1916)
 • Om bränntorvberedning med handredskap (1916)
 • Något om statens ältverk och om normalspadsats för sticktorfspader (Svenska mosskulturföreningens tidskrift, 1918)
 • Alf. Larson (Svenska mosskulturföreningens tidskrift, 1925)

Källor[redigera | redigera wikitext]