Euklides algoritm

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma största gemensamma delare till två heltal. Det är en av de äldsta kända algoritmerna och beskrivs i Euklides Elementa. Algoritmen kräver inte att man kan dela upp talen i faktorer.

Algoritmen kan beskrivas på följande sätt:

 1. Två heltal a och b, där a > b är givna.
 2. Om b = 0 är algoritmen klar och svaret är a.
 3. I annat fall beräknas c, resten när man delat a med b.
 4. sätt a = b, b = c och börja om från steg 2 igen, (a får det värde b har och b får det värde c har).

Exempel 1[redigera | redigera wikitext]

Finn den största gemensamma delaren till 1071 och 1029.


\begin{array}{l|ccc|l}
\textrm{steg} & a & b & c & \textrm{kommentar} \\
\hline 1,2 & 1071 & 1029 & - &\\
3  & 1071 & 1029 & 42 & 1071 = 1 \cdot 1029 + 42\\
4,2 & 1029 & 42  & - & b \neq 0 \\
3  & 1029 & 42  & 21 & 1029 = 24 \cdot 42 + 21 \\
4,2 & 42  & 21  & - & b \neq 0 \\
3  & 42  & 21  & 0 & 42 = 2 \cdot 21 \\
4,2 & 21  & 0  & - & b = 0 \\
\end{array}

Den största gemensamma delaren är alltså 21.

Kortare skrivet:

1071 = 1 · 1029 + 42
1029 = 24 · 42 + 21
42 = 2 · 21 + 0, så svaret är 21.

En snabb kontroll bekräftar att 1071 = 51 · 21 och 1029 = 49 · 21.

En följd av Euklides algoritm är att den största gemensamma delaren till två tal a,b kan skrivas som en linjärkombination av talen ax+by (x,y heltal). Genom att lösa ut resterna och köra algoritmen baklänges bestämmer man x och y. I exemplet ovan:

21 = 1029 - 24 \cdot 42
42 = 1071 - 1 \cdot 1029
\Rightarrow 21 = 1029 - 24 \cdot 42 = 1029 - 24 \cdot (1071 - 1 \cdot 1029) = 1029 \cdot 25 - 1071 \cdot 24

Detta kan användas vid lösning av den diofantiska ekvationen ax + by = c.

Exempel 2[redigera | redigera wikitext]

Nedan följer en alternativ metod som fungerar lika bra som ovan. Med funktionen frac menas decimaldelen av talet. Om \!x=1.5 så är \mbox{frac}\left(x\right)=0.5 och om x\in\mathbb{Z}, så är decimaldelen noll, dvs. \mbox{frac}\left(x\right)=0.

\!a=1071

\!b=1029

\!c=1029\cdot \mbox{frac}\left(\frac{1071}{1029}\right)=42

\!a=b=1029

\!b=c=42

\!c=42\cdot\mbox{frac}\left(\frac{1029}{42}\right)=21

\!a=b=42

\!b=c=21

\!c=21\cdot\mbox{frac}\left(\frac{42}{21}\right)=0

\!a=b=21

\!b=c=0

Bevis för Euklides algoritm[redigera | redigera wikitext]

Euklides använde sig av ett så kallat motsägelsebevis. Han utgick från att det finns ett tal c som delar b och r, men inte a. Och att divisionen {\frac a b} blir a=bq+r

\! c|b
\! c|r
\! c|qb
\! c|qb+r

Då måste alltså alla tal som delar r och b dela a

\! c|a

sgd(a, b)=sgd(b, r)

Exempel i Python[redigera | redigera wikitext]

def sgd(a, b):
  if b == 0:
    return a
  return sgd(b, a % b)

Generalisering av Euklides algoritm[redigera | redigera wikitext]

Euklides algoritm kan utvidgas till att operera på andra ringar än heltalen, som ovan. Ringar i vilka Euklides algoritm kan användas kallas Euklidiska ringar. Exempel på Euklidiska ringar är de Gaussiska heltalen och vissa polynomringar.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.