Eurogruppen

Från Wikipedia
Paschal Donohoe tillträdde som Eurogruppens ordförande den 13 juli 2020.

Eurogruppen är ett regelbundet sammanträde mellan euroområdets finansministrar och Eurogruppens ordförande. Gruppen sammanträder i regel dagen innan rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin). Utöver ordföranden och finansministrarna deltar även kommissionsledamoten med ansvar för ekonomisk politik, Europeiska centralbankens ordförande och ordföranden för Eurogruppens arbetsgrupp i Eurogruppens arbete.

Eurogruppen är en informell konstellation och saknar lagstiftande funktion, men ansvarar för att bereda eurotoppmötets sammanträden och Ekofins sammanträden i de frågor som rör eurosamarbetet. När Ekofin beslutar i frågor som rör eurosamarbetet har endast Eurogruppens ledamöter rösträtt. Eurogruppens första sammanträde hölls den 4 juni 1998.[1] Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, omnämndes Eurogruppen för första gången i unionens fördrag.[2]

Eurogruppen väljer sin ordförande med enkel majoritet för en period av två och ett halvt år.[3] Ordföranden kan bjudas in till eurotoppmötets sammanträden.[4] Eurogruppens första valda ordförande var Luxemburgs dåvarande premiär- och finansminister Jean-Claude Juncker (EPP), som tillträdde som ordförande den 1 januari 2005.[5][6] Innan dess hade ordförandeskapet roterat mellan finansministrarna på lika villkor, så att alla medlemsstater inom euroområdet innehade ordförandeskapet lika ofta. Juncker efterträddes av Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem (PES) den 21 januari 2013. Dijsselbloem omvaldes med enhällighet för en ny period av två och ett halvt år den 13 juli 2015.[7][8] Den 13 januari 2018 tillträdde Portugals finansminister Mário Centeno (PES) som ny ordförande.[9][10] Den 9 juli 2020 valdes Irlands finansminister Paschal Donohoe med enkel majoritet till Centenos efterträdare, med start den 13 juli 2020.[11][12][13] I november 2022 stod det klart att Donohoe var enda kandidat till att bli Eurogruppens ordförande för nästkommande period av två och ett halvt år.[14]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Statement of Paschal Donohoe on the 25th anniversary of the first Eurogroup meeting” (på engelska). Europeiska unionens råd. 15 juni 2023. https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/06/15/statement-of-paschal-donohoe-on-the-25th-anniversary-of-the-first-eurogroup-meeting/. Läst 18 juni 2023. 
 2. ^ ”Protokoll 14 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 283. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 3. ^ ”Artikel 2 i protokoll 14 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 283. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 4. ^ ”Artikel 4.3 i eurotoppmötets arbetsordning”. Europeiska unionens råd. 14 mars 2013. https://www.consilium.europa.eu/media/20371/qc3013400svc_web.pdf. Läst 4 maj 2021. 
 5. ^ ”Little-known Dutchman takes over as Eurogroup Chair” (på engelska). EurActiv.com. 22 januari 2013. https://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/little-known-dutchman-takes-over-as-eurogroup-chair/. Läst 4 maj 2021. 
 6. ^ ”Dijsselbloem to chair Eurogroup despite Spanish opposition” (på engelska). EUobserver. 22 januari 2013. https://euobserver.com/news/118797. Läst 4 maj 2021. 
 7. ^ ”Eurogroup, 13/07/2015” (på engelska). Europeiska unionens råd. 13 juli 2015. https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2015/07/13/. Läst 4 maj 2021. 
 8. ^ ”Dijsselbloem re-elected as Eurogroup chief” (på engelska). EUobserver. 13 juli 2015. https://euobserver.com/institutional/129627. Läst 4 maj 2021. 
 9. ^ ”Eurogroup’s next leader will be Portugal’s Mário Centeno” (på engelska). Politico. 4 december 2017. https://www.politico.eu/article/eurogroups-next-leader-will-be-portugals-mario-centeno/. Läst 4 maj 2021. 
 10. ^ ”Portugal's Mario Centeno elected Eurogroup president” (på engelska). EUobserver. 4 december 2017. https://euobserver.com/tickers/140142. Läst 4 maj 2021. 
 11. ^ ”Irish finance minister voted in as eurogroup president” (på engelska). EUobserver. 10 juli 2020. https://euobserver.com/tickers/148911. Läst 4 maj 2021. 
 12. ^ ”Donohoe wins Eurogroup presidency” (på engelska). EurActiv.com. 9 juli 2020. https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/donohoe-wins-eurogroup-presidency/. Läst 4 maj 2021. 
 13. ^ ”With Eurogroup, Donohoe wins the tough job of economic recovery” (på engelska). Politico. 9 juli 2020. https://www.politico.eu/article/coronavirus-looms-over-irelands-eurogroup-victory/. Läst 4 maj 2021. 
 14. ^ ”Eurogroup Presidency: incumbent Paschal Donohoe is the only minister to put forward his candidacy” (på engelska). Europeiska unionens råd. 24 november 2022. https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2022/11/24/eurogroup-presidency-incumbent-paschal-donohoe-is-the-only-minister-to-put-forward-his-candidacy/. Läst 25 november 2022. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.