Eurogruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ej att förväxla med rådet för ekonomiska och finansiella frågor.
Jeroen Dijsselbloem är ordförande sedan januari 2013. Han omvaldes i juli 2015.

Eurogruppen är ett regelbundet sammanträde mellan euroområdets finansministrar och Eurogruppens ordförande. Kommissionsledamoten med ansvar för ekonomisk politik, Europeiska centralbankens ordförande samt ordföranden för Eurogruppens arbetsgrupp deltar också i Eurogruppens arbete. Eurogruppen är en informell konstellation och saknar lagstiftande funktion, men ansvarar för att bereda eurotoppmötets sammanträden och Ekofins sammanträden i de frågor som rör eurosamarbetet. Gruppen sammanträder i regel dagen innan rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) sammanträder. När Ekofin beslutar i frågor som rör eurosamarbetet har endast Eurogruppens ledamöter rösträtt. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, omnämndes Eurogruppen för första gången i unionens fördrag.[1]

Eurogruppen väljer sin ordförande med enkel majoritet för en period av två och ett halvt år.[2] Ordföranden kan inbjudas till eurotoppmötets sammanträden.[3] Den nuvarande ordföranden är Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem (PES), som valdes den 21 januari 2013 och ersatte Eurogruppens första ordförande Jean-Claude Juncker (EPP). Juncker hade då varit ordförande sedan den 1 januari 2005.[4][5] Innan dess roterade ordförandeskapet mellan finansministrarna på lika villkor, så att alla medlemsstater inom euroområdet innehade ordförandeskapet lika ofta.[6] Dijsselbloem omvaldes med enhällighet för en ny period av två och ett halvt år den 13 juli 2015.[7][8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Protokoll 14 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 283. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  2. ^ ”Artikel 2 i protokoll 14 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 283. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ ”Artikel 4.3 i eurotoppmötets arbetsordning”. Europeiska unionens råd. 14 mars 2013. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/publications/2013/rules-organisation-proceedings-euro-summits/. Läst 22 juli 2013. 
  4. ^ ”Little-known Dutchman takes over as Eurogroup Chair” (på engelska). EurActiv.com. 22 januari 2013. http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/little-known-dutchman-takes-over-as-eurogroup-chair/. Läst 22 juli 2013. 
  5. ^ ”Dijsselbloem to chair Eurogroup despite Spanish opposition” (på engelska). EUobserver. 22 januari 2013. http://euobserver.com/news/118797. Läst 22 juli 2013. 
  6. ^ ”Dijsselbloem appointed Eurogroup president” (på engelska). Europeiska unionens råd. 21 januari 2013. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134937.pdf. Läst 22 juli 2013. 
  7. ^ ”Eurogroup, 13/07/2015” (på engelska). Europeiska unionens råd. 13 juli 2015. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2015/07/13/. Läst 14 juli 2015. 
  8. ^ ”Dijsselbloem re-elected as Eurogroup chief” (på engelska). EUobserver. 13 juli 2015. http://euobserver.com/institutional/129627. Läst 14 juli 2015. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.