Europeiska fonden för monetärt samarbete

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Europeiska fonden för monetärt samarbete var en fond inom Europeiska ekonomiska gemenskapen som bildades i april 1973,[1] och som existerade fram till och med den 31 december 1993. Den 1 januari 1994 ersattes fonden av Europeiska monetära institutet, föregångaren till Europeiska centralbanken. Fonden hade sitt säte i Luxemburg.[2]

Fonden var en del i det monetära samarbetet mellan medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska gemenskapen som syftade till att stabilisera växelkurserna. En viktig del av detta samarbete var Europeiska växelkursmekanismen, som inrättades som en del av Europeiska monetära systemet den 13 mars 1979. De nationella valutorna inom gemenskapen knöts till varandra genom växelkursmekanismen. Europeiska fonden för monetärt samarbete utgjorde en viktig del av detta system genom att ta emot valutareserver från medlemsstaterna och i gengäld utfärda ecu, en valutaenhet som definierades genom en korg av medlemsstaternas nationella valutor.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Rådets förordning (EEG) nr 907/73 av den 3 april 1973 om upprättandet av en europeisk fond för monetärt samarbete”. EGT L 89, 5.4.1973, s. 2-5. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31973R0907. 
  2. ^ ”Rådets beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 24 juli 1973 om lokaliseringen tills vidare av Europeiska fonden för monetärt samarbete (73/208/EEG)”. EGT L 207, 28.7.1973, s. 46. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:41973D0208. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.