Europeiska växelkursmekanismen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Medlemsstater vars valuta är ansluten till växelkursmekanismen
  Medlemsstater vars valuta var ansluten till ERM I innan införandet av euron
  Medlemsstater vars valuta var ansluten till ERM II innan införandet av euron
  Övriga medlemsstater inom Europeiska unionen

Europeiska växelkursmekanismen (engelska: European Exchange Rate Mechanism, ERM) är ett system genom vilket medlemsstater inom Europeiska unionen som inte har euron som valuta kan binda sin valuta till den gemensamma valutan. Normalt används ett fluktuationsband på ±15 procent runt centralkursen. Om växelkursen överskrider fluktuationsbandets gränser aktiveras interventioner automatiskt och i obegränsad utsträckning i form av mycket kortfristiga krediter av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna utanför euroområdet.

Deltagande i växelkursmekanismen under minst två år utan större påfrestningar utgör ett av konvergenskriterierna för att få övergå till euro, och växelkursmekanismen kallas därför ibland för ”eurosamarbetets väntrum”. Deltagande i växelkursmekanismen är frivilligt och utgör således ett sätt för en medlemsstat att undvika att uppfylla konvergenskriterierna och därigenom också att undvika införandet av euron som valuta. Till exempel har Sverige på detta sätt kunnat hålla sig utanför eurosamarbetet, trots att övriga konvergenskriterier uppfylls.

Sedan 2015 är dansk krona den enda valutan i växelkursmekanismen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den första etappen av Europeiska växelkursmekanismen inleddes den 13 mars 1979 och varade fram till införandet av euron den 1 januari 1999. I samband med införandet av euron inleddes den andra etappen av växelkursmekanismen.

Första etappen (ERM I)[redigera | redigera wikitext]

Den första etappen av växelkursmekanismen (ERM I) påbörjades den 13 mars 1979 som en del av Europeiska monetära systemet. Dess syfte var att minska växelkursfluktuationerna och att öka den monetära stabiliteten i Europa för att förbereda införandet av en gemensam valuta. Från början var valutorna i Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland anslutna till växelkursmekanismen. Storbritannien var den enda medlemsstaten i dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen som inte valde att knyta sin valuta till den europeiska valutaenheten, vilket innebar att den låsta växelkursen mellan det brittiska pundet och det irländska pundet var tvungen att upphävas.[1] Alla valutor, utom den italienska liran, omfattades av ett fluktuationsband på ±2,25 procent. På grund av en tvåsiffrig inflation tilläts den italienska valutan istället att fluktuera inom ett fluktuationsband på ±6 procent.[2]

Mellan 1979 och 1987 genomfördes devalveringar och revalveringar vid elva tillfällen för att justera centralkurserna. Till exempel devalverades den italienska liran fem gånger, medan den tyska marken revalverades sju gånger. Spanien, Storbritannien och Portugal anslöt sina valutor till växelkursmekanismen den 19 juni 1989, den 8 oktober 1990 respektive den 6 april 1992 med ett fluktuationsband på ±6 procent. Grekland var därmed den enda medlemsstaten i dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen som inte hade anslutit sin valuta. Mellan 1987 och 1992 genomfördes inga devalveringar eller revalveringar.[3]

I september 1992 skakades växelkursmekanismen av sin största kris. På grund av ett stort tryck från valutaspekulanter, däribland George Soros, tvingades Italien och Storbritannien den 16–17 september 1992 att dra sig ur växelkursmekanismen och istället övergå till flytande växelkurs.[3] Även den franska francen utsattes för stor press och den 2 augusti 1993 ändrades fluktuationsbanden från ±2,25 procent till ±15 procent för att mildra pressen på de anslutna valutorna. Endast valutorna i Danmark, Nederländerna och Tyskland behöll det tidigare fluktuationsbandet på ±2,25 procent.[3] Österrike och Finland anslöt sina valutor den 9 januari 1995 respektive den 14 oktober 1996 efter att ha blivit medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 1995. Den 25 november 1996 återanslöts Italiens valuta. Den 14 mars 1998 anslöt även Grekland sin valuta till växelkursmekanismen.[4]

Den 1 januari 1999 införde samtliga medlemsstater inom Europeiska unionen som hade sin valuta ansluten till växelkursmekanismen, utom Danmark och Grekland, euron som valuta. I samband med detta inleddes den andra etappen av växelkursmekanismen, som reformerades till följd av införandet av den gemensamma valutan.

Andra etappen (ERM II)[redigera | redigera wikitext]

Den andra etappen av växelkursmekanismen (ERM II) baserar sig på en resolution som antogs av Europeiska rådet den 16 juni 1997.[5] De operativa förfarandena för växelkursmekanismen fastställdes den 1 september 1998 genom ett centralbanksavtal mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de fyra medlemsstater som stod utanför eurosamarbetet vid dess bildande: Danmark, Grekland, Storbritannien och Sverige.[6] Av dessa var endast valutorna i Danmark och Grekland anslutna till växelkursmekanismen, varav Grekland införde euron som valuta den 1 januari 2001 och lämnade därmed Danmark ensamt kvar i växelkursmekanismen.[7]

Den 1 maj 2004 utvidgades centralbanksavtalet till att omfatta unionens tio nya medlemsstater Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien Tjeckien och Ungern.[8] Växelkursmekanismen utvidgades till att omfatta valutorna i Estland, Litauen och Slovenien den 28 juni 2004, valutorna i Cypern, Lettland och Malta den 2 maj 2005 och valutan i Slovakien den 28 november 2005. Den 16 mars 2006 slöts ett nytt centralbanksavtal mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet.[9] I samband med deras respektive anslutningar till unionen tillkom Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007 och Kroatien den 1 juli 2013 som avtalsparter.[10][11] Samtidigt har Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien infört euron som valuta och därmed har deras tidigare nationella valutor lämnat växelkursmekanismen.[10][12][13][14][15][16] I dagsläget är därför endast Danmarks valuta ansluten till växelkursmekanismen.[17]

Syfte och funktion[redigera | redigera wikitext]

Europeiska växelkursmekanismen baserar sig på ett system där de nationella valutorna binds till euron med en centralkurs kring vilken valutan tillåts fluktuera med upp till ±15 procent. På begäran av en medlemsstat utanför euroområdet kan fluktuationsbandet göras ännu mindre. Om växelkursen överskrider fluktuationsbandets gränser aktiveras interventioner automatiskt och i obegränsad utsträckning i form av mycket kortfristiga krediter av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna utanför euroområdet. Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna kan dock avbryta interventionerna om dessa anses bryta mot målet om att upprätthålla prisstabilitet.[18]

Deltagande i växelkursmekanismen under minst två år utan större påfrestningar utgör ett av konvergenskriterierna. Under denna period får inte centralkursen devalveras på begäran av medlemsstaten själv.

Centralkurser[redigera | redigera wikitext]

Medlemsstat Nationell valuta Kod Ansluten från Ansluten till Centralkurs Fluktuationsband Unilateralt band Ersatt av euron
Danmark Danmark Dansk krona DKK 1979-03-13 &&&&&&&&&&&&&&07.4603807,46038 2,25 %
Grekland Grekland Grekisk drachme GRD 1998-03-15
2000-01-17
2000-01-16
2000-12-31
&&&&&&&&&&&&0353.109000353,109
&&&&&&&&&&&&0340.750000340,750
15 %
15 %


2001-01-01
Estland Estland Estnisk krona EEK 2004-06-28 2010-12-31 &&&&&&&&&&&&&015.64660015,6466 15 % 0 % 2011-01-01
Litauen Litauen Litauisk litas LTL 2004-06-28 2014-12-31 &&&&&&&&&&&&&&03.4528003,45280 15 % 0 % 2015-01-01
Slovenien Slovenien Slovensk tolar SIT 2004-06-28 2006-12-31 &&&&&&&&&&&&0239.640000239,640 15 % 2007-01-01
Cypern Cypern Cypriotiskt pund CYP 2005-05-02 2007-12-31 &&&&&&&&&&&&&&00.5852740,585274 15 % 2008-01-01
Lettland Lettland Lettisk lats LVL 2005-05-02 2013-12-31 &&&&&&&&&&&&&&00.7028040,702804 15 % 1 % 2014-01-01
Malta Malta Maltesisk lira MTL 2005-05-02 2007-12-31 &&&&&&&&&&&&&&00.4293000,429300 15 % 0 % 2008-01-01
Slovakien Slovakien Slovakisk krona SKK 2005-11-28
2007-03-17
2008-05-28
2007-03-16
2008-05-27
2008-12-31
&&&&&&&&&&&&&038.45500038,4550
&&&&&&&&&&&&&035.44240035,4424
&&&&&&&&&&&&&030.12600030,1260
15 %
15 %
15 %
2009-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”The Irish Pound: From Origins to EMU” (på engelska). Central Bank of Ireland. 18 maj 2013. http://www.centralbank.ie/publications/Documents/2003%20Spring%20-%20Signed%20Article%20-%20The%20Irish%20Pound%20-%20From%20Origins%20to%20EMU.pdf. Läst 3 augusti 2014. 
 2. ^ ”En valuta för ett Europa: Vägen fram till euron”. Europeiska centralbanken. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_sv.pdf. Läst 5 augusti 2014. 
 3. ^ [a b c] ”Was the ERM crisis inevitable?” (på engelska). Federal Reserve Bank of Kansas City. 18 maj 1993. https://www.kansascityfed.org/Publicat/Econrev/EconRevArchive/1993/4q93HIGG.pdf. Läst 4 augusti 2014. 
 4. ^ ”Situation of EU countries upon joining the Euro area” (på engelska). Banque de France. 18 maj 2006. http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/04_407_application_criteres_convergence.pdf. Läst 17 augusti 2014. 
 5. ^ ”Europeiska rådets resolution om införande av en växelkursmekanism i tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (97/C 236/03)”. EGT C 236, 2.8.1997, s. 5-6. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0802(03). 
 6. ^ ”Avtal av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (98/C 345/05)”. EGT C 345, 13.11.1998, s. 6-12. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998X1113. 
 7. ^ ”Avtal av den 14 september 2000 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre af den ekonomiska och monetära unionen (2000/C 362/10)”. EGT C 362, 16.12.2000, s. 11. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000X1216. 
 8. ^ ”Avtal av den 29 april 2004 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som är utanför euro-området den 1 maj 2004 om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2004/C 135/03)”. EUT C 135, 13.5.2004, s. 3-5. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004X0513(01). 
 9. ^ ”Avtal av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2006/C 73/08)”. EUT C 73, 25.3.2006, s. 21-27. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006X0325(01). 
 10. ^ [a b] ”Avtal av den 21 december 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2007/C 14/03)”. EUT C 14, 20.1.2007, s. 6-8. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X0120(01). 
 11. ^ ”Avtal av den 21 juni 2013 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstater som inte har euron som valuta om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2013/C 187/01)”. EUT C 187, 29.6.2013, s. 7-9. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013Y0629(01). 
 12. ^ ”Avtal av den 14 december 2007 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2007/C 319/04)”. EUT C 319, 29.12.2007, s. 7-9. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1229(01). 
 13. ^ ”Avtal av den 8 december 2008 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2009/C 16/02)”. EUT C 16, 22.1.2009, s. 10-15. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009X0122(01). 
 14. ^ ”Avtal av den 13 december 2010 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2010/C 5/04)”. EUT C 5, 8.1.2011, s. 3-5. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011Y0108(01). 
 15. ^ ”Avtal av 6 december 2013 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2014/C 17/01)”. EUT C 17, 21.1.2014, s. 1-4. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Y0121(01). 
 16. ^ ”Avtal av den 13 november 2014 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (2015/C 64/01)”. EUT C 64, 21.2.2015, s. 1-4. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015Y0221(01). 
 17. ^ ”What is ERM II?”. Europeiska kommissionen. 23 juli 2014. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/erm2/index_en.htm. Läst 3 augusti 2014. 
 18. ^ ”Exchange rate mechanism (ERM II) between the euro and participating national currencies”. Europa (webbportal). 19 september 2011. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l25082. Läst 3 augusti 2014. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.