Försäkringsbranschen i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Trygg-Hansa

Försäkringsbranschen i Sverige innefattar 440 försäkringsbolag och cirka 20 000 anställda. De flesta av dessa försäkringsbolag utgörs av små lokala aktörer och interna försäkringsbolag i landets största koncerner. Försäkringsbranschen fyller en viktig del i samhället, dels genom den grundläggande funktionen att individer ges möjlighet att, mot en kostnad, dela på risker och dels på grund av att den fungerar som finansieringskälla för näringslivet.[1]

Försäkringsmarknaden i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Det erbjuds en mängd olika försäkringar i Sverige idag och vanligen delar man in marknaden i livförsäkringar och sakförsäkringar. Vidare kan sakförsäkringsmarknaden indelas ytterligare i exempelvis fordons-, rese-, hemförsäkringar m.m. På samma sätt kan livförsäkringsmarknaden delas in i fondförsäkringar och traditionella försäkringar. Under 2011 fördelade sig premieinkomsterna för försäkringar i Sverige enligt tabellen nedan[1]:

Försäkringstyp Premieinkomst (andel av total)
Motor 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"24%
Företag och fastighet 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"23%
Hem och villa 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"21%
Trafik 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"14%
Sjuk- och olycksfall 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"11%
Husdjur 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"4%
Övrigt 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"2%

Livförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Livförsäkring innebär att en person, eller dennes efterlevande, erhåller ersättning vid skada, dödsfall eller när man går i pension. De huvudsakliga produkter som erbjuds på den svenska livförsäkringsmarknaden idag är tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring. Sammanlagt uppgick premieinkomsterna för livförsäkringar i Sverige under 2011 till 207 miljarder kronor.

De största aktörerna på marknaden för livförsäkringar i Sverige är som följer[1]:

Försäkringsbolag Premieinkomst (andel av total)
Skandia 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"13%
Alecta 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"12%
SEB Trygg Liv 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"9%
Folksam 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"9%
AMF Pension 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"9%
Swedbank Försäkring 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"8%
Avanza 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"7%
Länsförsäkringar 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"6%
Nordea Liv 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"6%
Nordnet 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"6%
Övriga 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"14%

Sakförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Premieinkomsterna för sakförsäkringsbolagen, eller skadeförsäkringsbolagen som de också benämns, i Sverige 2011 uppgick till 66 miljarder kronor. Sakförsäkringar fyller de funktionen att de ger innehavaren, eller tredje man i de fallen innehavaren vållat skadan, ersättning vid skada.

De största aktörerna på marknaden för sakförsäkringar i Sverige är som följer[1]:

Försäkringsbolag Premieinkomst (andel av total)
Länsförsäkringar 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"29%
If Skadeförsäkring 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"19%
Trygg-Hansa 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"16%
Moderna Försäkringar 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"4%
Övriga 0Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%".Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "%"15%

Försäkringsbolag[redigera | redigera wikitext]

Skandia[redigera | redigera wikitext]

Folksam[redigera | redigera wikitext]

Trygg-Hansa[redigera | redigera wikitext]

If Skadeförsäkring[redigera | redigera wikitext]

Länsförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Sveland Djurförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Moderna Försäkringar[redigera | redigera wikitext]

Movestic Liv & Pension[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d] ”Försäkringsbranschen”. Svensk Försäkring. http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--Statistik/Forsakringens-roll-i-samhallet/Undersidor/Forsakringens-ide/.