Försäkringsbranschen i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Trygg-Hansa

Försäkringsbranschen i Sverige innefattar 440 försäkringsbolag och cirka 20 000 anställda. De flesta av dessa försäkringsbolag utgörs av små lokala aktörer och interna försäkringsbolag i landets största koncerner. Försäkringsbranschen fyller en viktig del i samhället, dels genom den grundläggande funktionen att individer ges möjlighet att, mot en kostnad, dela på risker och dels på grund av att den fungerar som finansieringskälla för näringslivet.[1]

Försäkringsmarknaden i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Det erbjuds en mängd olika försäkringar i Sverige idag och vanligen delar man in marknaden i livförsäkringar och sakförsäkringar. Vidare kan sakförsäkringsmarknaden indelas ytterligare i exempelvis fordons-, rese-, hemförsäkringar m.m. På samma sätt kan livförsäkringsmarknaden delas in i fondförsäkringar och traditionella försäkringar. Under 2011 fördelade sig premieinkomsterna för försäkringar i Sverige enligt tabellen nedan[1]:

Försäkringstyp Premieinkomst (andel av total)
Motor &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024%
Företag och fastighet &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023%
Hem och villa &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021%
Trafik &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014%
Sjuk- och olycksfall &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011%
Husdjur &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04%
Övrigt &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02%

Livförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Livförsäkring innebär att en person, eller dennes efterlevande, erhåller ersättning vid skada, dödsfall eller när man går i pension. De huvudsakliga produkter som erbjuds på den svenska livförsäkringsmarknaden idag är tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring. Sammanlagt uppgick premieinkomsterna för livförsäkringar i Sverige under 2011 till 207 miljarder kronor.

De största aktörerna på marknaden för livförsäkringar i Sverige 2011 var[1]:

Försäkringsbolag Premieinkomst (andel av total)
Skandia &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013%
Alecta &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012%
SEB Trygg Liv &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09%
Folksam &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09%
AMF Pension &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09%
Swedbank Försäkring &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08%
Avanza &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07%
Länsförsäkringar &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06%
Nordea Liv &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06%
Nordnet &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06%
Övriga &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014%

Sakförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Premieinkomsterna för sakförsäkringsbolagen, eller skadeförsäkringsbolagen som de också benämns, i Sverige 2011 uppgick till 66 miljarder kronor. Sakförsäkringar fyller de funktionen att de ger innehavaren, eller tredje man i de fallen innehavaren vållat skadan, ersättning vid skada.

De största aktörerna på marknaden för sakförsäkringar i Sverige är som följer[1]:

Försäkringsbolag Premieinkomst (andel av total)
Länsförsäkringar &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029%
If Skadeförsäkring &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019%
Trygg-Hansa &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016%
Moderna Försäkringar &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04%
Övriga &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015%

Försäkringsbolag[redigera | redigera wikitext]

Skandia[redigera | redigera wikitext]

Folksam[redigera | redigera wikitext]

Trygg-Hansa[redigera | redigera wikitext]

If Skadeförsäkring[redigera | redigera wikitext]

Länsförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Sveland Djurförsäkringar[redigera | redigera wikitext]

Moderna Försäkringar[redigera | redigera wikitext]

Movestic Liv & Pension[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]