Femfaktorteorin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Femfaktorteorin, eller Big Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, som man studerar och som man menar är centrala för personligheten.[1]

Teorin utvecklades ur traitteorin av bland annat Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell. Teorin används ofta när man konstruerar personlighetstest, och är i det sammanhanget ovanlig i den meningen att det finns visst empiriskt stöd för teorin.

Dagsform spelar in och man kan ha olika grader av de fem egenskaperna. De fem faktorerna brukar för hågkomstens skull benämnas med akronymen OCEAN (eller alternativt CANOE) efter de engelska namnen på faktorerna,[2] och är följande (med förslag på översättning inom parentes):

  • Openness (öppenhet) - en tendens att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet och omväxlande erfarenheter.
  • Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.
  • Extraversion (extraversion) - energi, positiva känslor, självsäkerhet och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
  • Agreeableness (tillmötesgående)[3] - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än tävlingsinriktad och fientligt inställd mot andra.
  • Neuroticism - en tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet.


Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Costa, P.T.Jr. och McCrae, R.R. (1992) (på engelska). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) manual.. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources 
  2. ^ Matthews, Gerald; Deary, Ian J.; Whiteman, Martha C. (2003) (på engelska). Personality Traits. Cambridge University Press. ISBN 9780521831079. http://elib.fk.uwks.ac.id/asset/archieve/e-book/PSYCHIATRIC-%20ILMU%20PENYAKIT%20JIWA/Personality%20Traits,%202nd%20Ed.pdf. Läst 29 januari 2015  Arkiverad 5 december 2014 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ ”Nyfiken på personlighet | Karolinska Institutet”. ki.se. https://ki.se/forskning/nyfiken-pa-personlighet. Läst 5 maj 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]