Ferrat

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformeln för en ferratjon.

Ferrat är en jon med formeln FeO42–. Jonen består av en järnatom i oxidationstillstånd +6 och fyra syreatomer i oxidationstillstånd -2, vilket ger jonen dess totala laddning på -2.

En ferratförening kan bildas genom att järn oxideras med ett starkt oxidationsmedel i en alkalisk miljö. Till exempel kan järn, natriumhypoklorit (NaClO) och natriumhydroxid (NaOH) bilda natriumferrat (Na2FeO4).

Ferrater är bara stabila i alkaliska miljöer. Vid kontakt med H+-joner reduceras järnet till oxidationstillstånd +3 varvid jonen sönderfaller till järn(III)oxidhydroxid och syre.

Ferrater är starkare oxidationsmedel än till exempel permanganater och kan oxidera ammoniak till kväve.