Flaggjunkare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Flaggjunkare var en militär grad, som sedan 1796 tilldelades underofficerare vid Arméns flotta vilka avlagt officersexamen. År 1799 infördes denna grad även i örlogflottan. Graden var en ren hedersbevisning då innehavaren bibehöll sin tjänst och lön på stat. Vid skärgårdsflottans och örlogsflottans sammanslagning 1824 upphörde graden att utdelas.

I skärgårdsartilleriet var flaggjunkare den högsta underofficersgraden, över styckjunkare och sergeant. När kustartilleriet bildades blev flaggjunkare en specialbenämning för flaggunderofficerare vid minavdelningen. Vid tjänsteställningsreformen 1972 blev kustartilleriets flaggjunkare kaptener i kompaniofficerskåren.