Fluid

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fluid är ett begrepp inom fysik, särskilt strömningsmekanik och akustik, som motsvarar en vätska eller en gas. Fluiders rörelse studeras inom strömningsmekanik.

Det är även möjligt att fluidisera fasta partiklar genom inblandning av vätska eller gas bland partiklarna. Man kan då få dem att uppföra sig ungefär som en vätska som strömmar i rör, fyller ut kärl och liknande.

Definition[redigera | redigera wikitext]

En fluid betraktas som kontinuerlig och fullständigt plastiskt deformerbar, det vill säga den kan inte stå emot skjuvspänningar. Till skillnad från en fast kropp är en fluid inte elastisk i det avseendet att den inte kan uppta dragspänningar men kan uppta tryck. En fluids "elasticitet" benämns kompressibilitet och är ett uttryck för fluidens volymändring i förhållandet till det tryck som en viss volym fluid utsätts för. En fast kropp kan stå utan väggar medan en fluid flyter ut om inte det finns stödjande sidoväggar. Kraften som verkar på en fast kropp står, enligt Hookes lag, i proportion till deformationen. En stor kraft ger med andra ord små deformationer. Hos en fluid står däremot kraften i proportion till deformationshastigheten, det vill säga små krafter ger stora deformationer.

Se även[redigera | redigera wikitext]