Folkhälsa

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Folkhälsa är en tvärvetenskaplig disciplin som ägnar sig åt att stärka hälsan i en befolkning eller en viss grupp, genom att arbeta preventivt genom folkbildning och genom att förhindra smittspridning eller ohälsosam livsstil med mera. Folkhälsoarbetet omfattar också ett i grunden främjande och förebyggande arbete som exempelvis kan arbeta med att stärka förutsättningarna för att människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt, t.ex. genom att se till att det finns gott om lekplatser och bra miljö för barn och unga att röra sig inom. Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk.

Centrala fält av folkhälsan är epidemiologi, miljömedicin, yrkesmedicin, och preventiv psykiatri. Folkhälsa bedrivs många gånger tematiskt utifrån ett hälsoproblem eller viss teoretiskt motiverad strategi.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är Folkhälsomyndigheten den myndighet som ansvarar för folkhälsoarbetet inklusive smittskydd.[1] Tidigare bedrevs folkhälsoarbetet inom två separata myndigheter, Statens Folkhälsoinstitut samt Smittskyddsinstitutet. Socialstyrelsen gör regelbundet Folkhälsorapporten, som beskriver befolkningens hälsa.

Folkhälsoarbete bedrivs också på regional och lokal nivå. På lokal nivå är det vanligt att ha ett folkhälsoråd och personen som arbetar med detta kallas vanligtvis folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare, folkhälsosamordnare.

Folkhälsovetenskap (public health science) är ett tvärvetenskapligt område som studerar samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa liksom hälso- och sjukvårdens effektivitet. Högskoleutbildningarna är mycket populära då det finns ett stort intresse för hälsa medan arbetsmarknaden är relativt sval, därför läggs nu ett antal utbildningar ner runt om i Sverige.

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland är det Institutet för Hälsa och Välfärd, underställt finska social- och hälsovårdsministreriet, som ansvarar för folkhälsoarbetet.[2] Det finns även en finlandssvensk organisation vid namn Samfundet Folkhälsan som bedriver friskvårdsarbete samt forskning.[3]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”www.folkhalsomyndigheten.se”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/. Läst 13 maj 2016. 
  2. ^ ”Institutet för Hälsa och Välfärds webbsida”. https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv. Läst 14 maj 2016. 
  3. ^ ”Samfundet Folkhälsans webbsida”. http://www.folkhalsan.fi/startsida/Om-oss/. Läst 13 maj 2016.