Folkomröstningar i Sverige

Från Wikipedia

Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 2 § 5 punkten).

Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967). I en typ av fall är en svensk folkomröstning beslutande: om frågan gäller en grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med ett riksdagsval, så är ett nej i folkomröstningen bindande.[förtydliga]

Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar för planeringen och genomförandet av folkomröstning.

Kommunala och landstingskommunala folkomröstningar regleras i lagen om kommunala folkomröstningar[1] och i kommunallagen. Om 10 procent av de röstberättigade i en kommun eller landstingskommun vill ha folkomröstning är kommun- eller landstingsfullmäktige skyldiga att ta upp frågan. Det krävs en kvalificerad majoritet av 2/3 av fullmäktiges ledamöter för att stoppa initiativet. Innan 2012 räckte det med 5 % för att väcka frågan, men å andra sidan så räckte det också med 50 % för att stoppa initiativet vilket försvagade möjligheten att driva igenom en folkomröstning mot den aktuella kommunens politiska majoritet.[2]

Nationella folkomröstningar i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Tabellen nedan är baserad på information från Statistiska centralbyrån[3] och Valmyndigheten[4].

Ämne Datum Resultat Valdeltagande
Rusdrycksförbud 27 augusti 1922 Ja 49,0 %, Nej 51,0 % 55,1 %
Högertrafik 16 oktober 1955 Nej 82,9 %, Ja 15,5 %, Blankt 1,6 % 53,2 %
Pensionsfrågan 13 oktober 1957 Linje 1: 45,8 %, Linje 2: 15,0 %, Linje 3: 35,3 %, Blankt 3,9 % 72,4 %
Kärnkraftsfrågan 23 mars 1980 Linje 1: 18,9 %, Linje 2: 39,1 %, Linje 3: 38,7 %, Blankt 3,3 % 75,6 %
EU-medlemskap 13 november 1994 Ja 52,3 %, Nej 46,8 %, Blankt 0,9 % 83,3 %
Införande av euron 14 september 2003 Nej 55,9 %, Ja 42,0 %, Blankt 2,1 % 82,6 %

Kommunala folkomröstningar[redigera | redigera wikitext]

Utöver de nationella folkomröstningarna har det många gånger även hållits kommunala folkomröstningar i olika svenska kommuner. Den första hölls 1980. En lista över dessa återfinns i artikeln om den listan över kommunala folkomröstningar i Sverige.

Referenser[redigera | redigera wikitext]